Verksamhetsbidrag/SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Alla specialdistriktsförbund (SDF) med verksamhet inom Värmlands län samt Karlskoga och Degerfors kommuner kan söka verksamhetsbidrag / SDF-bidrag.

Bidragets syfte

 • Att ge specialdistriktsförbunden ett grundbidrag för verksamheten
 • Att stimulera till aktivitet
 • Att stimulera till utveckling av specialidrotten inom distriktet
 • Att stimulera till utveckling av föreningsarbeten och föreningslivet
 • Att stimulera till bildandet av nya föreningar

Vilka kriterier?

Fördelningskriterierna tar sikte på att ge, dels ett grundbidrag för SDF:ets demokratiska överbyggnad, dels ett bidrag för den idrottsliga verksamhet som bedrivs i Värmland i resp. SDF.

Sökande SDF ska ha någon form av mätbar verksamhet i Värmland, LOK-stöd och/eller folkbildnings/utbildningstimmar i minst en förening för att erhålla SDF-bidrag.

SDF-bidraget innehåller ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag.

Grundbidraget är 10 000 kronor

 • SDF som enbart omfattar Värmland erhåller 100 % av grundbidraget
 • SDF som omfattar två eller tre RF-distrikt erhåller 70 % av grundbidraget
 • SDF som omfattar fyra eller fler RF-distrikt erhåller 40 % av grundbidraget

Ca 30 % av tillgänglig bidragssumma fördelas som grundbidrag.

Verksamhetsbidrag

 • SDF:ets relativa andel av sina föreningar som söker LOK-stöd, 30%
 • SDF:ets relativa andel av sina föreningars totala LOK-stöd, 30%
 • SDF:ets relativa andel av sina föreningar som bedriver folkbildningsverksamhet, 20%. (Minst 10 utbildningstimmar i en förening inom verksamhetsformerna lärgrupp, kurs, processarbete eller lärande för barn krävs för att en förening ska betraktas bedriva folkbildningsverksamhet)
 • SDF:et inklusive sina föreningars relativa andel av totala antalet utbildningstimmar som slutrapporterats, 20 %.
  Här kommer även de kurser som SDF:et är anordnare för att omräknas till utbildningstimmar och tillföras SDF:ets totala pott utbildningstimmar.

Hur söker vi och när?

För att ansökan ska gälla måste funktioner/roller vara registrerade under rollkategori organisationsledare i IdrottOnline på de personer som ni fyller i namnen på nedan. De roller som efterfrågas är: ordförande, kassör, utbildningsansvarig, ordförande i valberedningen.

 • Namn
 • Personnummer (fullständigt)
 • Adress
 • Telefon
 • Mailadress

När dessa uppgifter är registrerade i IdrottOnline sker ansökan digitalt via formuläret nedan. I samband med ansökan ska även verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsinriktning bifogas. (Dessa bilagor kan även skickas via mail till varmland@rfsisu.se).

Vi kommer sedan att hämta resterande uppgifter från LOK-stödsmodulen och Utbildningsmodulen i IdrottOnline. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 november, och finns årligen tillgänglig mellan 1 september - 31 oktober. Ansök via denna länk: https://response.questback.com/rfsisuvrmland/psytdmvybt

Sidan publicerades: 26 oktober 2022