Stöd till specialdistriktsförbund

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Alla idrottsförbund, det vill säga specialdistriktsförbund (SDF) i Värmland har en idrottskonsulent knuten till sig, som står redo att stötta er i utvecklings- ubildnings- och folkbildningsfrågor.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SF/SDF

Varje idrottsförbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Värmland som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har tankar om utbildnings- och utvecklingsfrågor.

Till kontaktlista

Verksamhetsbidrag / SDF-bidrag

RF-SISU Värmland ansvarar för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till specialdistriktsförbund (SDF). Syftet är att ge SDF ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera aktiviteter som utvecklar specialidrotterna inom distriktet.

Läs mer om verksamhetsbidraget på vår webbplats.

Ni kan använda folkbildning för att utveckla ert förbund. Vi har allt från kurser till temakvällar. Här kan du läsa mer om folkbildningens former.

SDF-dialoger

Varje vår och höst arrangerar RF-SISU Värmland SDF-konferenser med fokus på dialog kring verksamhet, ekonomi och organisation för att hitta områden som går att utveckla och samverka kring. RF-SISU Värmlands idrottskonsulenters arbete är uppdelat idrottsvis. Ta kontakt din idrottskonsulent så berättar vi mer om upplägget för SDF-dialogen och hur vi kan hjälpa er på annat sätt.

Medverkan vid SDF-årsmöten

Styrelsen för RF-SISU Värmland och distriktsidrottschefen erbjuder sig att medverka vid SDF:s årsmöten och berätta om vår verksamhet och/eller som mötesordförande. Om ni önskar besök, kontakta distriktsidrottschef Thomas Sundenhammar i god tid före mötet.

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som ger möjlighet till specialerbjudanden på produkter och tjänster inom idrottsrörelsen.

Läs mer på rf.se för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till

IdrottOnline

RF-SISU Värmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det görs genom skräddarsydda utbildningar, samt personlig rådgivning och stöd från våra idrottskonsulenter.

Läs mer om Idrottonline på vår webbplats.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar och förbund har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.