Rasboskoj - som en fritidsgård i sporthallen

I Rasbo var det många barn som inte hade någonting att göra efter skolan. Då beslutade Rasbo IK:s styrelse att starta Rasboskoj, en öppen idrottsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 14 år.

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024

Varje fredag öppnas Multisporthallen Hall 2000 vid Gåvsta skola upp för bygdens barn och unga. Hallen bemannas av ledare från föreningen och tillsammans med barnen fyller de hallen med en uppsjö av redskap, såsom badmintonnät, innebandyklubbor, olika bollar, plintar, lianer och tjockmattor. Därefter är sporthallen öppen för idrott, lek och umgänge. Varje fredag har omkring 70 barn mellan 7–14 år deltagit på Rasboskoj.

Föreningens ledare håller inte i några övningar utan finns i hallen för att skapa en trygg miljö och inspirera till rörelseglädje. Innebandypassningar varvas med att hänga i lianer, hjula på mjukmattorna och ha skottävlingar mot fotbollsmålet. Det finns också möjlighet för barnen att äta mellanmål i kafeterian.

– Det är som en fritidsgård fast i en sporthall, säger Fredrik Sadjak, ordförande i Rasbo IK och en av tre ledare som är på plats i hallen.

Förutom den fria spontanidrotten och närheten till skolan tror Fredrik att ett framgångsrecept är att barnen kan vara i hallen fram tills de blir hämtade av sina vårdnadshavare.

– Jag tror att det känns tryggt för dem att barnen kan komma till oss direkt efter skolan och att de kan lämna sina barn här tills de slutat jobbet.

Vill främja multiidrottande

Rasbo IK ser Rasboskoj som en del av föreningens ordinarie verksamhet, där vissa barn deltar både på Rasboskoj och i tränings- och tävlingsverksamheten medan andra endast deltar på Rasboskoj. Verksamheterna gynnar varandra och föreningen har rekryterat flera barn från Rasboskoj till tränings- och tävlingsverksamheten.

Under aktiviteterna erbjuds föreningens sektionsidrotter, alltså badminton, innebandy, fotboll och orientering, för att man vid intresse ska kunna ansluta sig till en träningsgrupp. Fastnar man för fler än en idrott försöker föreningen göra det enkelt att kombinera.

– Vi håller på att göra ett arbete i föreningen för att vi ska bli bättre på att samarbeta mellan sektionerna och för att man ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt utan att behöva välja, säger Fredrik.

Ambitionen är att nå ut till fler barn som dessutom blir kvar inom idrotten längre.

Artikelserie om att rekrytera och behålla aktiva

Den här artikeln ingår i RF-SISU Upplands reportageserie om att rekrytera och behålla aktiva. Fram till september 2024 kommer du att kunna läsa artiklar om hur föreningar går till väga för att locka nya barn, ungdomar, vuxna och äldre till verksamheten och hur de arbetar för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Hoppas att du ska få inspiration och tips om hur du och din förening kan få fler medlemmar. Vill du dela med dig? Hör av dig till oss!

Tips på material och utbildningar

I varje artikel kommer vi att tipsa om relevant material som föreningen kan använda i arbetet med att identifiera och rekrytera aktiva samt för att utbilda nya ledare eller ledare för en ny verksamhet.

Rekrytera smart!

Om föreningen vill göra ett arbete kring rekrytering av aktiva kan ni ta hjälp av vår dialogduk Rekrytera smart! Pdf, 1 MB.

Kontakta din förenings idrottskonsulent för mer information.

Introduktionsutbildning för tränare

Öppna idrottsaktiviteter i anslutning till den samlade skoldagen kan vara bra tillfällen för unga ledare att få prova på tränarrollen. För unga ledare rekommenderar vi den webbaserade utbildningen Introduktionsutbildning för tränare

Sidan publicerades: 2 januari 2024