Projektstöd IF Barn och ungdom

Sidan uppdaterades: 21 maj 2024

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Observera att samtliga ekonomiska stöd inom Projektstöd IF Barn och ungdom är så kallade stimulansmedel, det vill säga ekonomiska stöd för att starta och genomföra utvecklingsarbeten.

Målgrupp

Målgrupperna är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Ansökan

För att ansökan ska behandlas ska den utarbetas i samverkan med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Ansökan för samtliga projektstöd görs i IdrottOnline. Ansökningar tas emot löpande fram till den 31 oktober 2025.

Beslut

RF-SISU Uppland fattar beslut en gång i månaden och din förening blir informerad om beslutet via mejl. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. 75 procent av stödet betalas ut i samband med beslut om ekonomiskt stöd. Resterande 25 procent betalas ut efter godkänd återrapport.

Återrapport

Föreningen ska återrapportera till RF-SISU Uppland inom en månad efter projektets slutdatum. Föreningar som inte har återrapporterat inom en månad kan inte söka och beviljas nya projektstöd. Om återrapporten inte är RF-SISU Uppland tillhanda senast två månader efter projektets slutdatum blir föreningen återbetalningsskyldig. Vad återrapporten ska innehålla beskrivs i beslutet.

Projektstöd via SF

Föreningar kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF).

Sidan publicerades: 14 november 2022

Inriktningar projektstöd