Ungt pojklag tränar fotboll utomhus. 

LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 21 februari 2023

Lokal aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och ska stödja ungdomsverksamhet mellan 7–25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler, ta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent.

Så söker du LOK-stöd

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline.

Sista datum för ansökan

Vårens period (1/1-30/6): 25 augusti
Höstens period (1/7-31/12): 25 februari

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas.

Obligatoritskt med digital närvaroregistrering

Riksidrottsstyrelsen har fastställt justerade LOK-stödsföreskrifter. Från den 1 juli 2020 (för aktiviteter bedrivna fr.o.m. den 1 juli 2020) är det obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt. Detta innebär att föreningens LOK-stödsaktiviteter måste vara registrerade digitalt och finnas i vårt system senast vid ansökningstillfället. Föreningen kan närvaroregistrera aktiviteterna direkt i IdrottOnline eller välja att använda något av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

En lista över externa system finns här, där det är möjligt att klicka sig vidare för att se aktuell status för respektive system. Utöver de system som listas där kan nämnas att Korpens eget system KIT också har integration med IdrottOnline.

Uppdaterade LOK-stödsregler finns här på Riksidrottsförbundets webbplats.

Här kan du läsa mer om LOK-stödet och digital närvaroregistrering Pdf, 251 kB. (pdf)

Här kan du läsa RF:s guide till idrottsförening och förbund kring digital närvaroregistrering (pdf) Pdf, 3 MB.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personhandläggare, LOK-stöd, SDF-bidrag

Så fungerar digital närvarorapportering

Information om digital närvaroredovisning (pdf)

Nya LOK-stödsregler

Den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödsregler.

Du kan redan nu läsa om vad de innebär genom att klicka här.