Ungt pojklag tränar fotboll utomhus. 

LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024

Lokal aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och ska stödja ungdomsverksamhet mellan 7–25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler, ta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent.

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du statistik kring LOK-stödet.

Så söker du LOK-stöd

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline.

Inloggning på IdrottOnline via Freja+

För att skydda idrottsrörelsens uppgifter har säkerheten i IdrottOnline höjts och Freja+ har aktiverats vid inloggning.

Freja+ har aktiveras för de med rollerna huvudadministratör, klubbadministratör och förbundsadministratör i IdrottOnline. I förlängningen kommer alla roller som kommer åt och kan ändra personuppgifter i IdrottOnline att omfattas.

Allt om säker inloggning med Freja+ går att läsa hos rf.se

Sista datum för ansökan

Vårens period (1/1-30/6): 25 augusti
Höstens period (1/7-31/12): 25 februari

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Viktigt att tänka på!

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas.

Föreningar som rapporterar i externa program, till exempel laget.se eller svenskalag.se, har ett tidigare slutdatum än den 25 augusti. Man behöver göra en överflytt från det externa programmet till IdrottOnline, vilket tar ett par dagar extra.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personaladministratör, LOK-stöd, Regionalt utvecklingsbidrag

Så fungerar digital närvarorapportering

Information om digital närvaroredovisning (pdf)

Nya LOK-stödsregler

Den 1 juli 2023 infördes nya LOK-stödsregler.

Du kan redan nu läsa om vad de innebär genom att klicka här.