Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024

Du känner väl till att din idrottsförening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Läs mer här om våra ekonomiska stöd genom att klicka på bilderna nedan eller på underrubrikerna i vänsterspalten.

Du hittar även en informationsfolder kring några av våra ekonomiska stöd här. Pdf, 3 MB.

Jävsrutiner Projektstöd IF

Personer som är knutna till RF-SISU Smålands verksamhet får inte delta i handläggning av ärende när objektiviteten kan ifrågasättas. Detta regleras i Jävsrutiner Projektstöd IF, RF-SISU Småland 2024–2025.