Idrottsklivet ska ge fler barn en meningsfull fritid

Sidan uppdaterades: 2 juli 2024

Idrottsklivet är en satsning som genom medel från regeringen ska ge fler barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid och bli en del av idrottens gemenskap. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polisen benämner som extra utsatta.

Idrottsklivet bedrivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva RF-SISU distrikt och 14 specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller var du bor.

Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst. För att bygga broar mellan barnen och föreningslivet är skolsamverkan och Rörelsesatsningen i skolan ett viktigt verktyg i arbetet.

I Östergötland är det bostadsområden i Linköping (Skäggetorp och Ryd) och Norrköping (Hageby och Navestad) som är aktuella för satsningen.

RF-SISU Östergötlands roll är att koordinera arbetet lokalt i området, hålla ihop samverkan mellan aktörer både inom och utanför idrottsrörelsen, stödja föreningar i angivna områden samt stärka föreningskunskapen och folkbildningsverksamheten.

Allt sker i tät dialog med de specialförbund som valt att verka i Skäggetorp, Ryd, Hageby och Navestad.

Utöver Idrottsklivet områden arbetar vi även med fler prioriterade områden i Linköping, Norrköping och Motala. Läs mer om arbetet här.

Vill du veta mer om arbetet i respektive område kontakta ansvarig idrottskonsulent som du ser här på sidan.

Målbild för Idrottsklivet 2023-2025 är:

  • Öka antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd verksamhet.
  • Öka tillgång till stabil idrottsverksamhet i de utvalda områdena.
  • Öka antalet idrotts-och ungdomsledare som verkar i angivna områden
  • Öka deltagarnas uppfattning om en meningsfull fritid.

Sidan publicerades: 5 oktober 2023

Kontakt

Ayar Shekha

Idrottskonsulent

010-476 50 09

Ansvarig för Idrottsklivet i Linköping

Kontakt

Sahar Khalili

Samordnare för Rörelsesatsning i skolan

010 476 42 04

Idrottskonsulent för Idrottsklivet Linköping

Kontakt

Erik Henriksson

Idrottskonsulent

010-476 42 15

Ansvarig Idrottsklivet i Norrköping

Kontakt

Fredrik Sundberg

Samordnare för Rörelsesatsning i skolan

010-476 50 30

Idrottskonsulent för Idrottsklivet Norrköping