Bokningsbara utbildningar

Sidan uppdaterades: 22 februari 2023

Här hittar du ett urval av RF-SISU Norrbottens idrottsövergripande föreläsningar och kurser som är bokningsbara för er förening. Hör med oss, vi skräddarsyr utbildningarna efter era behov.

Har du hittat en utbildning du tycker är intressant eller något du saknar? Tillsammans med våra idrottskonsulenter lägger ni upp en plan för genomförande och du får mer information om vilket stöd ni kan få i ert utbildnings- och utvecklingsarbete.

Kontakta våra idrottskonsulenter för information och bokning.

För tränare och ledare

Introduktionsutbildning för tränare

Utbildningen ger dig kunskap om vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten. Du får konkreta tips kring ledarskap och träning, som ger dig en bra start i ditt tränarskap.

Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare ger dig en bra grund att stå på och flera konkreta tips och verktyg för att utveckla och stärka såväl dina utövare som dig själv.

Träna rätt under menscykeln - hormonerna kan bli din bästa supporter

En föreläsning om idrottande och menstruationscykeln – om praktiska verktyg och hur du kan omvandla det forskningen säger till riktiga träningsupplägg.

Träna barn och ungdomar med NPF

Föreläsningen ger dig ökad kunskap om träning för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD och autism.

Knäkontroll – skadeförebyggande träning

Knäkontroll är ett enkelt och effektivt sätt att minska risken för knäskador vid idrott. Vi inspireras och lär oss hur vi som ledare kan föra in övningar som främjar knäkontroll, som en naturlig del av träningen redan från tidig ålder.

Newcomer

Utbildning för unga ledare eller blivande ledare. Rekommenderad ålder 12-18 år.

Akut skadehantering

Bli säkrare på hur du ska agera när olyckan är framme. Att ha kunskap om och kunna hantera akuta skador är viktigt. Det handlar om att minimera skadan i ett tidigt skede. Det kan till och med vara livsavgörande.

För föreningsledare och styrelser

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Utbildningen är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål. Men framför allt vill vi inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare bygger vidare från introduktionsutbildningen och ger dig fördjupade kunskaper i hur du kan leda, utveckla och förvalta idrottsföreningen.

För föräldrar och aktiva

Verktyg för idrottsföräldrar

Du som förälder är oerhört viktig både för ditt idrottande barn och för din förening. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska tycka det är kul med idrott nu och senare i livet. Genom vår föräldrautbildning får du veta mer om hur du kan stötta ditt barn att idrotta på sina villkor och utvecklas i egen takt.

För funktionärer – arrangörer

Värdskapsutbildning

Oavsett roll i evenemanget kommer utbildningen ge dig en större insikt i vad värdskap innebär. Du som funktionär/volontär är ansiktet utåt och har en viktig nyckelroll för hur evenemanget upplevs.

För hela föreningen

Motivera ideella - en framtidsspaning

Välkomna att spana in i framtiden tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Under föreläsningen tittar vi på de trender som påverkar ideellt engagemang och vad aktuell forskning säger. Att spana in i framtiden är kanske din och din förenings bästa investering någonsin.

Trygg idrott

Föreläsning med workshop om trygga idrottsmiljöer, samt ungas delaktighet och inflytande.

Våga fråga!

En föreläsning om psykisk ohälsa kopplad till idrott – med diskussioner och praktiska övningar där du som tränare får reflektera över hur du kan vara ett stöd för de barn och unga.

Antidoping, regelverk och kosttillskott

Den här föreläsningen ger en bra grund i ämnet och vänder sig till ledare, aktiva idrottare och föräldrar. Hur ser vårt samhälle ut idag? Vad är doping inom idrotten och vilka risker finns det med att äta kosttillskott?

Introduktionskurs i mental träning

Introduktionsutbildning där du får testa olika tekniker för att öva upp din mentala kontroll och fokus.

Sidan publicerades: 4 december 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Här hittar du Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande kunskapswebbar, digitala utbildningar och digitala lärande material producerade av SISU Förlag.