En simtränare instruerar en grupp ungdomar inne i en simhall.

Idrottens tränarutbildningar

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

Hos RF-SISU Halland kan du utveckla ditt ledarskap genom utbildning i tre steg – introduktion, grund och fortsättning. Utbildningarna vänder sig till alla tränare, oavsett idrott och ålder på de du tränar.

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla kan genomföra. Utibldningen beräknas ta cirka 2-3 timmar att genomföra.

Mer om introduktionsutbildning för tränare

Grundutbilding för tränare

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter och sker i ett varierat lärande med fysiska och digitala träffar samt egenstudier.

Mer om Grundutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Den här utbildningen är för dig som tidigare har gått Grundutbildning för tränare. Precis som tidigare utbildningar varvas teori och praktik genom självstudier via webb och fysiska träffar.

I Fortsättningsutbildning för tränare kommer du att känna igen begrepp och perspektiv från grundutbildningen. Du som deltar i utbildningen kommer exempelvis att lära dig mer om hur du kan arbeta med de fyra dimensionerna: psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling. Du får även fördjupade kunskaper om det idé- och värderingsstyrda ledarskapet och om hur du kan arbeta för att dina träningar ska vara miljöer där idrottarna känner att de är trygga och kan påverka. Dessutom ger utbildningen stöd när du ska använda dina kunskaper i praktiken.

I utbildningen ingår att du reflekterar, samtalar och gör olika uppgifter, såväl enskilt som i grupp. Syftet är att komma så nära tränarens vardag som möjligt.

Mer om Fortsättningsutbildning för tränare

Välja rätt tränarutbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med din förening eller med en idrottskonsulent hos RF-SISU Halland.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

SÖK UTBILDNING

Ta del av de utbildningar och mötesplatser vi har på gång just nu.

Gå till Sök utbildning

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!