Parasport

Sidan uppdaterades: 8 januari 2024

I RF-SISU Gotlands arbete med Parasport stödjer vi Gotlands idrottsföreningars utveckling att inkludera parasport i sin verksamhet. Vi håller i processledning, folkbildning och bidrar med expertkompetens.

Att göra idrotten tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller andra förutsättningar är vad som gör idrotten till en folkrörelse och är en del av idrottsrörelsens utvecklingsresa Strategi 2025. En inkluderande idrott är en idrott som är till för alla och som skapar möjligheter för människor med olika förmåga att idrotta.

Som förening kan det behövas resurser, stöd och kompetens för att kunna vara fullt ut inkluderande. Många gånger behövs praktiska redskap som en ramp eller annat för att göra träningslokaler anpassade för alla och andra gånger behövs kompetensutbildning. Kontakta vår idrottskonsulent som är sakkunnig parasport för att få mer information om hur ni ska kunna utvecklas till en inkluderande och välkomnande förening.

Sidan publicerades: 22 november 2022

Kontakt

Mikael Persson

Idrottskonsulent

0702005623

Idrottsansvar: parasport, FC Gute