innebandytjej

Jämställdhet

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. RF-SISU Gotland vill att alla ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande över idrotten oavsett om man är aktiv, ledare, styrelsemedlem. Därför jobbar vi med jämställdhet.

Idrottens mål är att idrott ska vara till för alla men så är det ännu inte i praktiken. RF-SISU Gotland hjälper er att identifiera utmaningarna och att ta steg framåt mot en mer jämställd förening genom utbildning, processarbete och föreläsningar. Arbetet med jämställdhet är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

För att bli mer inkluderande och jämställda behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att:

  • Vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
  • Vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
  • Vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framförallt ligger på den som har makt och är mest självklar i sammanhanget.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen.

Jobba med jämställdhet

RF-SISU Gotland finns som stöd till er förening eller förbund om ni vill utveckla ert jämställdhetsarbete. Vi kan besöka er förening och hålla i utbildningskvällar, kurser, och föreläsningar. Kontakta er idrottskonsulent för mer information.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022