Lärgruppsmaterial i krishantering

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

En dramatisk händelse kan få stora konsekvenser för den drabbade, men också för omgivningen. Oavsett om en kris är liten eller stor, om det handlar om en föreningskris eller en samhällskris så är det av största vikt att situationen hanteras med omsorg och kunnande.

Men vad gör man då, när krisen är framme? Och vem gör vad?
Redan innan en kris inträffar bör man ha en krisgrupp organiserad och en krisplan framtagen.

Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg på plats skapar förutsättningar för en framgångsrik krishantering. För när läget är skarpt finns det inte alltid tid och kapacitet att tänka ut en bra strategi.

Starta en lärgrupp i krishantering Pdf, 1 MB.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022