Ha en krisplan innan olyckan är framme

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

När en kris inträffar är det ett ovärderligt stöd att ha en krisplan att luta sig mot. Vilken beredskap har din förening för att möta en kris?

Vi rekommenderar alla förbund och föreningar att ha en plan för hantering av olika typer av kriser som ni kan drabbas av. Det är till stor hjälp att i förväg ha tänkt igenom hur man ska agera vid kriser och olyckor, vilka resurspersoner man har att tillgå, hur man organiserar sig och hur man informerar om vad som hänt och vilka åtgärder som vidtas.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en mall för krisplan som dels fungerar som vägledning när man är i kris, och dels ger en mycket bra bas när man vill upprätta sin egen krisplan. Det är viktigt att många personer är delaktiga i processen med krisplansarbete för att krisplanen ska bli känd och accepterad. Tänk även på att den måste uppdateras och göras känd för nytillkomna ledare och aktiva. Behöver din förening stöd i arbetet att ta fram en krisplan?

Kontakta RF-SISU Gotland så kan vi guida er till en bra start.

Mer om Krisberedskap Riksidrottsförbundet

Sidan publicerades: 27 oktober 2022