Världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Med ”Världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet” har vi siktet inställt på att ge en aktuell lägesbild kring ämnesområdet parasport, fördjupa kunskapen i frågor där individens möjligheter till idrott och rörelseglädje står i centrum och snabba på det gemensamma arbete vi alla behöver göra för allas rätt till en aktiv fritid!

Vi har laddat med intressanta föreäsare, mingel, fika, god lunch och en unik möjlighet att testa elinnebandy under ledning av stjärnspelare på elitnivå. Anmäl dig redan idag!

Konferens 20 september 2024

Plats: Monitor Arena, Gävle
Dag & tid: Fredagen den 20 september kl 9.00–ca 13.30
Inbjudan: Länk till pdf-inbjudan Pdf, 887 kB. (hjälp gärna till genom att sprida den!)

Programmet 2024

(med reservation för justeringar)

09.00 Kaffe/thé och macka.

09.30–09.50 Inledning

09.50–10.50 Lillemor Lindell, Fritidskonsulent, LSS/Socialpsykiatrin, Köpings kommun:

”Att få göra det på riktigt!” – Enligt lagen ska kommunerna verka för att fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer med LSS stöd. I Köpings kommun arbetar deltagare, föreningar och organisationer tillsammans för att skapa en hållbar kedja från individ till medföljare och ledare. ”Vi vill att alla ges möjlighet till en meningsfull fritid – på riktigt.”

10.50-11.00 Paus

11.00-12.00 Shahrzad Kiavash, föreläsare & protesbärande triatlet:

”Vägra att ge upp livet” – Om acceptans och om modet att sätta träningsmål som fysiskt intakta knappt skulle våga drömma om! År 2015 genomförde Shahrzad sitt första triathlon med underbensproteser. ”Jag hade två val. Och jag valde att leva.”

12.00–13.00 Gemensam lunch på Monitor Arena (ingår i konferensen)

13.00– Möjlighet att se & prova på elinnebandy: Spelare från föreningen KF Heros finns på plats för att visa hur de specialutformade eldrivna stolarna fungerar och instruera dig som vill testa på elinnebandy. Ta chansen att åka tillsammans med elinnebandystjärnor på elitnivå!

Konferensen arrangeras av Parasport Gävleborg och RF-SISU Gävleborg i samverkan med Gävleborgs Innebandyförbund och förläggs i samband med den stora elinnebandyturneringen i Gävle i september varje år.

Tidigare konferenser


Konferens för tillgänglighet, idrott och folkhälsa 2023

Konferensen 2023 arrangerades av Parasport Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund och RF-SISU Gävleborg.
Plats: Gavlehovshallen, Gävle
Dag: Torsdagen den 14 september

Moderator 2023 var Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg och Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg

Folkbildaren och föredragshållaren Måns Lööf har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans med RF-SISU Gävleborg har han skapat ett koncept för ledarskaps-/föreningsutveckling som ger bättre förutsättningar för alla – inte bara barn med NPF. Nu lanseras en helt ny utbildning för ledare: ”Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell”.

Inspiration för att sätta fler i rörelse – med Christan Hedberg, Faster Forward.

Bildstödsverktyg för att underlätta en hälsoresa för alla – med Anders Isaksson, Hälsinglands Utbildningsförbund.

Berättelsen om hur projektet Elinnebandy är livet kom till och hur det ska sprida elinnebandyn över Sverige – med Emilia Ingeroth och Johanna Mårtensson, KF Heros.

Konferens för tillgänglighet, idrott och folkhälsa 2022

Konferensen 2022 arrangerades av Parasport Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund och RF-SISU Gävleborg.
Plats: Gavlehovshallen, Gävle
Dag: Fredagen den 16 september

Moderator 2022 var Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg

Konferensen inleddes med inspiratören och äventyraren Aron Andersson som med sin förmåga att vända och vrida på perspektiven med träffande exempel sände budskapet att ingenting är omöjligt. Det finns många sätt att ta sig an en utmaning och kraften ligger i att välja hur vi tänker på problemet.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson gav en nationell utblick över arbetet med tillgänglighet och allas rätt till idrott och poängterade vikten av att prata om hur det förhåller sig på det lokala planet. "Det är i klubbstugorna det händer", varje ort och förening måste få chansen att arbeta utifrån sina förutsättningar. Återstarten är nu oerhört viktig för idrottsrörelsen i allmänhet och paraidrotten i synnerhet! Vi måste gemensamt fila ner hindren för att börja idrotta.

Moderator Ann-Gerd Bergdahl, RF-SISU Gävleborg i panelsamtal med Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin, Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Konferensen innehöll även en paneldialog där Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin gav viktiga inspel till hur vi behöver samverka mellan samhällsinstanserna för att ge alla möjlighet till en aktiv fritid. Att höja kompetensen i frågor om paraidrott och tillgänglighet är viktigt, "lyssna på forskningen". Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson gav exempel på konkret verksamhet som startat inom innebandyn med målet att fler ska känna sig inkluderade i idrotten. De har idag ca 2 000 parautövare spridda på ca 100 föreningar. Anders vill se fler föreningar möta behoven, och även se samarbeten över distriktsgränserna. Anders lyfte även att det är viktigt att få fler ledare att utbilda sig på området.

Se filmen från konferensen 2022:


Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Mattias Åhlund

Verksamhetschef

070-350 75 48

Utgår från lokalkontor: Söderhamn