Världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet

Sidan uppdaterades: 21 augusti 2023

Vi vill skapa världens mest angelägna mötesplats för parasport- och tillgänglighetsfrågor. Det gör vi genom att förlägga en samverkanskonferens i anslutning till världens största internationella elinnebandyturnering: World Cup Volt Hockey som arrangeras i Gävle.

Syftet med konferensen är att ge en aktuell lägesbild och fördjupad kunskap i frågor där individens möjligheter till idrott och rörelseglädje står i centrum. Vi skapar rum för samtal om hur Gävleborg kan samla kraft för en hållbar framtid och ge jämlika förutsättningar för en aktiv fritid för alla.

Konferens 14 september 2023

Plats: Gavlehovshallen, Gävle
Dag & tid: Torsdagen den 14 september kl 9.30–16.00

Programmet 2023 bjuder bland annat på:

  • Folkbildaren och föredragshållaren Måns Lööf har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans med RF-SISU Gävleborg har han skapat ett koncept för ledarskaps-/föreningsutveckling som ger bättre förutsättningar för alla – inte bara barn med NPF. Nu lanseras en helt ny utbildning för ledare: ”Inkluderande verksamhet med
    NPF-anpassning som modell”.
  • Inspiration för att sätta fler i rörelse – med Christan Hedberg, Faster Forward.
  • Bildstödsverktyg för att underlätta en hälsoresa för alla – med Anders Isaksson och Anders Olsson, Hälsinglands Utbildningsförbund.
  • Berättelsen om hur projektet Elinnebandy är livet kom till och hur det ska sprida elinnebandyn över Sverige – med Emilia Ingeroth och Johanna Mårtensson, KF Heros.

Länk till konferensprogram med anmälningslänk Pdf, 759 kB.

Konferensen arrangeras av Parasport Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund och RF-SISU Gävleborg i samband med World Cup Volt Hockey/Världens bästa mötesplats den 14–17 september 2023.

Tillval för RF-SISU-anställda i samband med konferensen

För RF-SISU-anställda erbjuds en utbildarutbildning i samband med konferensen: Lär dig utbilda enligt ”Inkluderande verksamhet med
NPF-anpassning som modell”.
I konferensprogrammet finns info om anmälan till denna:

Länk till konferensprogram med anmälningslänk Pdf, 759 kB.

Tidigare konferenser

Konferens för tillgänglighet, idrott och folkhälsa 2022

Konferensen 2022 arrangerades av Parasport Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund och RF-SISU Gävleborg.
Plats: Gavlehovshallen, Gävle
Dag: Fredagen den 16 september (dagen innan den allra första upplagan av World Cup Volt Hockey drog igång)

Moderator 2022 var Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg

Konferensen inleddes med inspiratören och äventyraren Aron Andersson som med sin förmåga att vända och vrida på perspektiven med träffande exempel sände budskapet att ingenting är omöjligt. Det finns många sätt att ta sig an en utmaning och kraften ligger i att välja hur vi tänker på problemet.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson gav en nationell utblick över arbetet med tillgänglighet och allas rätt till idrott och poängterade vikten av att prata om hur det förhåller sig på det lokala planet. "Det är i klubbstugorna det händer", varje ort och förening måste få chansen att arbeta utifrån sina förutsättningar. Återstarten är nu oerhört viktig för idrottsrörelsen i allmänhet och paraidrotten i synnerhet! Vi måste gemensamt fila ner hindren för att börja idrotta.

Moderator Ann-Gerd Bergdahl, RF-SISU Gävleborg i panelsamtal med Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin, Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Konferensen innehöll även en paneldialog där Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin gav viktiga inspel till hur vi behöver samverka mellan samhällsinstanserna för att ge alla möjlighet till en aktiv fritid. Att höja kompetensen i frågor om paraidrott och tillgänglighet är viktigt, "lyssna på forskningen". Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson gav exempel på konkret verksamhet som startat inom innebandyn med målet att fler ska känna sig inkluderade i idrotten. De har idag ca 2 000 parautövare spridda på ca 100 föreningar. Anders vill se fler föreningar möta behoven, och även se samarbeten över distriktsgränserna. Anders lyfte även att det är viktigt att få fler ledare att utbilda sig på området.

Se filmen från konferensen 2022:


Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Mattias Åhlund

Verksamhetschef

070-350 75 48

Utgår från lokalkontor: Söderhamn