RF-SISU Gävleborgs årsstämma 2024

Sidan uppdaterades: 27 februari 2024

RF-SISU Gävleborg bjuder in till årsstämma 2024 där vi tillsammans summerar det gångna verksamhetsåret, fastställer räkenskapsåret för organisationen och går vidare genom att fastställa den nya verksamhetsinriktningen för 2024-2025.

Utlysning av årsstämma för RF-SISU Gävleborg

Datum: 9 april 2024
Tid: Kl 18.00

Mötet genomförs digitalt

För att främja ett brett deltagande och inte göra resandet till ett hinder, så genomförs årsstämman digitalt. Det finns även möjlighet att delta digitalt (medtag egen dator) på plats på Scandic väst i Gävle, om ni önskar ses/träffa styrelsen.

Anmälan

Fullmakt gäller som anmälan. Svar om deltagande och ombud önskas senast 28 mars.
Ifylld fullmakt insändes till:
RF-SISU Gävleborg, Box 975, 801 33 Gävle
eller inskannat via mail till: info.gavleborg@rfsisu.se

Personer som önskar delta som åhörare, utöver det antal ombud som anges i röstlängden, är välkomna att anmäla sig, senast 28 mars, till: info.gavleborg@rfsisu.se

Motioner och nomineringar

Motioner samt nomineringar till den nya styrelsen ska vara styrelsen respektive valberedningen tillhanda senast 15/1 2024.

Bland stämmohandlingarna nedan finner ni brev från valberedningen gällande nomineringarna till styrelserna.

Motioner mailas till: info.gavleborg@rfsisu.se

Nomineringar till styrelsen mailas till: annikalundqvist@hotmail.com

Stämmohandlingar

(Handlingar fylls på nedan efter hand. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga senast den 19 mars.)

Handlingar till årsstämman skickas ut till de anmälda deltagarna inför stämmotillfället via e-post. Önskar du i stället handlingarna skickade via post anger du det i fullmakten.

Frågor?

Har du frågor om årsstämman är du välkommen att kontakta distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl:
anngerd.bergdahl@rfsisu.se
Telefon 070-672 51 31

Sidan publicerades: 4 december 2023