Styrelse och distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Vår styrelse, som väljs på distriktsstämman är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Gävleborg.

Distriktsstämma RF-SISU Gävleborg

Distriktsstämman är RF-SISU Gävleborgs högsta beslutande organ. Stämman hålls varannat år och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsstämman hålls på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman samt på vår webbplats.

Inför en distriktsstämma hittar du stämmohandlingar och annan information på den här webbsidan.

Stadgar

RF-SISU Gävleborg har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Länk till RF-SISU Gävleborgs stadgar Pdf, 185 kB.

Styrelse RF-SISU Gävleborg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Gävleborgs styrelse och valberedning.

Länk till Kontakta RF-SISU Gävleborgs styrelse

Sidan publicerades: 16 november 2022