Sidan uppdaterades: 26 juni 2024

I utbildningsguiden har vi sammanställt information om utbildningar och kunskapsmaterial kopplat till olika målgrupper i föreningen. Vi kan även skräddarsy olika utbildningsinsatser. Hör av er till oss och beskriv era behov så hittar vi tillsammans bästa upplägget för just din förening.

Hittar du en utbildning som du är intresserad av så hör du av dig till din idrottskonsulent, så kan ni tillsammans lägga upp en plan för genomförande och få mer information om hur ni kan få stöd i ert utbildnings- och utvecklingsarbete.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

I kalendern här intill kan du se alla våra aktuella datumsatta kurser och föreläsningar.

Ladda ned vårt Kursblad för hösten och vintern 2024 Pdf, 764 kB.

Ladda ned vår Utbildningskatalog Pdf, 6 MB.

Sök i utbildningsguiden

Här har vi gjort en sortering på de utbildningar och material vi erbjuder och som vi tror passar för dig som är tränare, föreningsledare, aktiv idrottare, idrottsförälder eller för hela föreningen. Hittar du inte det du söker så hör av dig till oss – vi har fler tips på lager!

Fyll gärna i vårt formulär "Önskemål om utbildning" så kollar vi upp vilka möjligheter som finns och återkopplar till dig.

För tränare


Introduktionsutbildning för tränare

Helt webbaserad utbildning som ger en inblick i ett spännande och stimulerande uppdrag. Du genomför den ensam eller tillsammans i föreningen.
Länk till mer information om Introduktionsutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare

Webbaserad utbildning i kombination med fysiska träffar som ger en bra grund för dig som är eller ska bli tränare oavsett idrott.
Länk till mer information om Grundutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Webbaserad utbildning i kombination med fysiska träffar som ger en fördjupad kunskap och möjlighet att utveckla din tränarroll oavsett idrott.
Länk till mer information om Fortsättningsutbildning för tränare
Fortsättningsutbildning för tränare är huvudsakligen digital, men omfattar även fysiska träffar som arrangeras i oika delar av landet - välj det utbildningstillfälle som passar dig bäst (närmaste ort 2023 är Uppsala):
Länk till infoblad för samtliga utbildningstillfällen 2023 Pdf, 278 kB.

Den förutsägbara ledaren

Hur ett tydligt och konsekvent ledarskap underlättar för många barn och unga, både med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Effektivt ledarskap

Få fungerande verktyg där vi utgår ifrån ett grundperspektiv kring barn och unga med särskilda behov men som blir en tillgång i att möta hela din träningsgrupp.

Tränarpasset

Kunskapswebb med material och tips för att bli en bättre ledare.
Länk till kunskapswebben Tränarpasset

Akut skadebehandling

Kan genomföras som en praktisk genomgång i hur man tar hand om och behandlar en skada samt vad som är viktigast att tänka på vid olika typer av skador, men kan även genomföras som webbutbildning.
Länk till Akut skadebehandling

Tejpning

Praktisk genomgång i hur du gör samt vad du ska tänka på när en skada ska tejpas.
Länk till Akut omhändertagande - Tejpning

Knäkontroll

En praktisk föreläsning om hur man kan undvika knäskador genom enkla förebyggande övningar. Kan med fördel kompletteras med eget praktiskt arbete utifrån webbplatsen Knäkontroll.
Länk till Knäkontroll

Kost - Grund

En övergripande genomgång om näring och energi samt hur viktigt matintaget är för vårt idrottande.

Kost - Prestation och återhämtning

Med kunskap om kostens betydelse samt vikten av återhämtning får du större chans att bygga goda förutsättningar för din idrottsutveckling.

Kost för idrottande barn och unga

Hur ska unga idrottare äta för att på bästa sätt utvecklas och orka med sitt idrottande. Arbeta gärna vidare med webbmaterialet Kost för idrottande barn och unga

#skippaattityden

Det ska kännas bra att komma till träningen. Låt vår ambassadör leda korta workshops i samband med träning där gruppdeltagarna själva diskuterar och bestämmer hur de vill vara mot varandra. Ett bra sätt att arbeta med Barnkonventionen i praktiken!
Länk till mer information om #skippaattityden

#vilyfter

En webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa.
www.sisuidrottsutbildarna.se

För föreningsledare och styrelser


Introduktionsutbildning för föreningsledare

Helt webbaserad utbildning för dig som vill få en inblick i olika ledaruppdrag utanför själva idrottsutövandet.
Länk till Introduktionsutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Webbaserad utbildning i kombination med fysiska träffar som ger en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare/organisationsledare.
Länk till Grundutbildning för föreningsledare

Föreningens intäkter

Digitalt material med sju utbildningsavsnitt som ger er en klarare bild över hur ni kan generera större intäkter. Materialet ger vägledning från idé till handling.
Länk till Föreningens intäkter

Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

Vad är det som gäller när när en idrottsförening lämnar kontrolluppgifter för de idrottsutövare eller övriga anställda som föreningen har betalat ut ersättning till? Webbutbildning från Skatteverket.

Idrottsföreningen som arbetsgivare

Få koll på om och hur din idrottsföreningen ska redovisa skatter och avgifter samt vad som gäller för arvoden, tävlingsvinster etc. Webbutbildning från Skatteverket.

För aktiva och idrottsföräldrar


Akut skadebehandling

Kan genomföras som en praktisk genomgång i hur man tar hand om och behandlar en skada samt vad som är viktigast att tänka på vid olika typer av skador, men kan även genomföras som webbutbildning.
Länk till Akut skadebehandling

Tejpning

Praktisk genomgång i hur du gör samt vad du ska tänka på när en skada ska tejpas.
Länk till Akut omhändertagande - Tejpning

Knäkontroll

En praktisk föreläsning om hur man kan undvika knäskador genom enkla förebyggande övningar. Kan med fördel kompletteras med eget praktiskt arbete utifrån webbplatsen Knäkontroll.
Länk till Knäkontroll

Kost - Grund

En övergripande genomgång om näring och energi samt hur viktigt matintaget är för vårt idrottande.

Kost - Prestation och återhämtning

Med kunskap om kostens betydelse samt vikten av återhämtning får du större chans att bygga goda förutsättningar för din idrottsutveckling.

Kost för idrottande barn och unga

Hur ska unga idrottare äta för att på bästa sätt utvecklas och orka med sitt idrottande. Arbeta gärna vidare med webbmaterialet Kost för idrottande barn och unga

Världens bästa idrottsförälder

Utbildning kring hur alla viktiga vuxna kring barn- och ungdoms- idrotten kan bidra till att skapa en positiv idrottsupplevelse för barn, och flytta fokus från resultatet till hur idrotten kan utveckla barnet på lång sikt.

#vilyfter

En webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa.
Länk till #vilyfter

Ren vinnare

Webbaserad utbildning för idrottsutövare och stödpersonal där du lär dig det allra viktigaste inom antidoping.
Länk till Ren vinnare

För hela föreningen


Vaccinera klubben

En utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.
Länk till Vaccinera klubben

Målstegen

Genom ett processarbete arbetar föreningen fram och förankrar styrdokument såsom, vision, värdegrund och verksamhetsidé.

Fler gör mindre

En utvecklingsprocess där målet är att få fler ideella krafter till föreningen.

Idrottsevenemang – handledning från start till mål

Sätt mål och arbeta metodiskt med föreningens organisation kring en tävling, cup eller mästerskap.
Länk till Idrottsevenemang – handledning från start till mål

Värdskap för volontärer och funktionärer

En workshop för volontärer och funktionärer i att stärka upp service och bemötande kring ett idrottsevenemang. Utgår ifrån webbmaterialet Volontärens värdskap - Hjärtat i evenemanget
Länk till pdf-material: Volontär – evenemangets hjärta

Publikvärd

En webbutbildning som riktar sig till dig som vid ett idrottsevenemang har uppdrag och arbetsuppgifter kring det som kan påverka trygghet och säkerhet på arenan.
Länk till Utbildning för publikvärd

IdrottOnline Admin Grund

Introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline.
Fortsättning - Förfjupning för dig som ska administrera och ha ett övergripande ansvar för medlemsregistret och övriga administrativa moduler i IdrottOnline.

IdrottOnline Admin Fördjupning

Fördjupning för dig som ska administrera och ha ett övergripande ansvar för medlemsregistret och övriga administrativa moduler i IdrottOnline.

IdrottOnline - LOK-stödsverkstad

Genomgång och praktisk arbete i förenings LOK-stödsmodul där vi bl.a. lägger till grupper och aktiviteter mm.

IdrottOnline - Utbildningsmodulverkstad

Genomgång och praktisk arbete där du lär dig det smidigaste sättet att redovisa föerningens folkbildning och rapportera med ett knapptryck.

Hjärt- och lungräddning

Utbildningarna baseras på Svenska HLR-rådets riktlinjer.
- Vuxen hjärt- och lungräddning + hjärtstartare samt olycksfall och sjukdom
- Vuxen hjärt- och lungräddning + hjärtstartare
- Barn HLR (1-13 år) Luftvägsstopp - olycksfall och sjukdomar

Fifty/Fifty

En webbaserad utbildning som riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser. Utbildningen ger dig och din förening mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.
Länk till mer information om Fifty/Fifty

Föreningens intäkter

Digitalt material med sju utbildningsavsnitt som ger er en klarare bild över hur ni kan generera större intäkter. Materialet ger vägledning från idé till handling.
Länk till Föreningens intäkter

Föreningens kommunikation

Förbättra föreningens möjligheter att kommunicera. Vi hjälper er att komma i gång och ta fram en plan och hållbara rutiner för er kommunikation i t.ex. sociala medier eller med nyhetsbrev.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Tillsammans med er förening arbetar vi för att höja kunskapen och ta fram rutiner och handlingsplaner för att förebygga mobbning, trakasserier, våld och övergrepp.

Barnens spelregler

Hur kan föreningen på bästa sätt se till att följa Barnkonventionen i sin verksamhet – lär dig mer om spelreglerna som sätter barnets bästa i centrum. Barnens spelregler är Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.
Länk till mer information om Barnens spelregler

Registerutdrag – hur går det till?

Från 1 januari 2020 ska föreningar begära ett s.k. begränsat registerutdrag av de ledare som regelbundet möter barn i sitt uppdrag. Vi hjälper er att komma igång och ta fram hållbara rutiner.
Länk till mer information om Registerutdrag

High five

En process för er som vill arbeta för en hållbar, trygg idrottsmiljö i föreningen – High Five är en metod som genomförs i samarbete med Rädda Barnen.

Podden "Här pågår föreningsidrott"

En podcast i över 150 avsnitt med fokus på föreningsidrott. I podden träffar du experter, förebilder, ledare, aktiva och många andra för att ge kunskap och inspiration till idrottsföreningar. Podden kan med fördel användas som grund för en utbildningsinsats i din förening.
Länk till podden


Sidan publicerades: 10 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Utbildningskalendern

Nedan kan du se alla våra öppna, datumsatta kurser, föreläsningar och större mötesplatser.