Uppvaktning eller minnesgåva

Sidan uppdaterades: 22 november 2022

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder. Fonderna bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Yngve Lindvalls Minnesfond - Rätt till idrott

Fonden bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor. Vem kan söka?

Yngve Lindvalls Minnesfond - Vägen till idrott - Parasport

Fonden ska främja jämlikhet och jämställdhet samt beakta både bredd- och elitidrott. RF-SISU Dalarna vill sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor. Vem kan söka?

Yngve Lindvalls Minnesfond

Fondens avkastning tilldelas, genom stipendie, ledare, aktiv eller organisation som bedöms göra utvecklande insatser inom dalaidrotten. Stipendiet delas ut jämna år vid RF-SISU Dalarnas årsstämma. Vem kan söka?

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev. 

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Yngve Lindvall