Anmäl er förening till Idrottens dag 2024

Under vecka 39 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag tillsammans med skolor inom Rörelsesatsningen i skolan, över hela landet. Nu vill vi bjuda in föreningar och förbund att vara med på en av årets viktigaste dagar.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

RF har arrangerat Idrottens dag runt om i Sverige sedan 2017. Det har gjorts både genom publika evenemang och evenemang för skolan. I skolan kan ni nå alla barn, även de som ännu inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Varje deltagande skola planerar sin egen dag och blir en del av den stora helheten. Men allaskolor uppmanas att i möjligaste mån göra det i samverkan med Idrottsrörelsen.

Bakgrund

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Varför en Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Liksom tidigare år har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag är en fantastisk möjlighet för er förening/ert förbund att nå nya målgrupper, som en del av ert återstartsarbete efter pandemin.

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU distrikten som på respektive ort arrangerar Idrottens dag i skolor som deltar i Rörelsesatsningen i skolan. Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport day som har målet att aktivera så många skolbarn som möjligt över hela Europa med 120 minuters fysisk aktivitet. Samtliga EU-länder deltar under samma dag. Idrottens dag är också en del av EU:s stora satsning European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse.

Vad händer nu?

Hittills har ca 20 skolor runt om i Blekinge anmält att de kommer att arrangera Idrottens dag under vecka 39. Flera skolor arrangerar Idrottens dag på hemmaplan under veckan, och två kommuner kommer att samla flera skolor till en gemensam Idrottens dag. I Ronneby arrangeras Idrottens dag på Brunnsvallen tisdagen den 24 september, och i Sölvesborg på Svarta Led torsdagen den 26 september.


Sidan publicerades: 18 juni 2024

Kontakt

Anette Thorén

Idrottskonsulent

0708-782718

Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge

Kontakt

Lina Hörnbäck

Idrottskonsulent

0729-921874

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge