SDF-stöd

Sidan uppdaterades: 24 januari 2024

RF-SISU Blekinge erbjuder ekonomiskt stöd för specialidrottsförbund (SDF) som har verksamhet i Blekinge.

Varje distrikt har ett stöd att för att fördela till specialidrotten i respektive distrikt/län. Regionalt SDF är de SDF som omfattar mer än ett distrikt.

Från och med 2024 fördelas 100 % av det totala SDF-stödet som verksamhetsstöd utifrån nedan principer.

Verksamhetsstöd

100 % av det totala SDF-stödet fördelas som verksamhetsstöd 2024 utifrån följande principer:

 • Utbildningstimmar: IF/SDF:s totala antal utbildningstimmar registrerade i IdrottOnline i samverkan med RF-SISU Blekinge 40% (2023)
 • LOK-stöd (det statliga): IF:s totala antal deltagartillfällen 40% (hösten 2022 + våren 2023)
 • Antal föreningar inom respektive idrott 20% (SF-föreningar per den 31 december föregående år)

Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa system IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet (även SDF:s registrerade folkbildningsverksamhet i samverkan med RF-SISU Blekinge). Detta innebär att SDF inte behöver rapportera in ovanstående uppgifter till RF-SISU Blekinge utan detta hämtas från systemet. OBS! Vi tar i beräkningen av verksamhetsstödet inte hänsyn till annan inrapportering av SDF:s kursverksamhet än den som rapporteras i IdrottOnline i samverkan med RF-SISU Blekinge.

Övrigt

Ett mini- och maxbelopp tillämpas i Blekinge.

Följande kommer att tillämpas i Blekinge:

 • Minibelopp 2500 kr för Regionala SDF (omfattar flera distrikt) och 5000 kr för SDF som verkar endast i Blekinge.
 • Maxbelopp för enskilt SDF är 33% av det totala verksamhetsstödet.

Förutsättningar för SDF att erhålla verksamhetsstöd

 • Verksamhetsstöd betalas endast ut till SDF som genomför verksamhet i Blekinge.
 • Redovisa och återkoppla beviljat stöd genom att årligen skicka in verksamhetsberättelse, årsredovisning samt årsmötesprotokoll. I verksamhetsberättelsen ska det tydligt framgå genomförd verksamhet i Blekinge.
 • Genomföra SDF-dialog med RF-SISU Blekinge årligen eller deltaga på gemensamma SDF- dialoger.
 • Är delaktiga i aktiviteter och satsningar enligt samverkansmodellen.
 • Att förbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet, RF och följer gemensamt beslutade strategier och inriktningar.

RF-SISU Blekinge utgår även från att SDF som erhåller verksamhetsstöd

 • Är representerad på RF-SISU Blekinges årsstämma.
 • I samverkan med RF-SISU Blekinge använder folkbildning som metod för utveckling.
 • Har en jämlik fördelning mellan kvinnor och män samt ”Blekingerepresentation” i styrelse eller kommittéer.

Läs mer om revideringen av SDF-stödet Pdf, 199 kB.

Ansökan om verksamhetsstöd

Ansökan om verksamhetsstöd görs via nedanstående länk senast 15 januari 2024

Ansökan om verksamhetsstöd (SDF)

 

Sidan publicerades: 5 december 2022