Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller: Bokföringsskyldigheten, ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar, skatter - avgifter, skattepliktiga ersättningar samt årsbokslut och ansvarsfrihet.

Plats:

Västra Frölunda, Göteborg

Datum:

onsdag 7 juni 2023

Starttid:

Kl. 17.30

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 9 december 2022