Parasportcenter

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

RF SISU har sedan en tid tillbaka ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med Borås Stad kring drift och verksamhetsinnehåll för Sjuhäradshallen i Borås. Båda parter har en gemensam strävan och önskan om att kunna erbjuda stadens invånare som har någon form av en funktionsnedsättning en attraktiv inomhusmiljö som innehåller bästa tänkbara förutsättningar för fysisk aktivitet.

Föreningslivet i Sjuhäradshallen

– Här ser vi idag två spår som vi stöttar helhjärtat och som båda är lika viktiga för oss som organisation. Det ena är att stötta stadens befintliga föreningar som idag bedriver Parasport. Dessa föreningar ska känna att de har sin naturliga hemmavistelse i Sjuhäradshallen. Den andra delen är att vi vill uppmana och utmana traditionella idrottsföreningar i Borås att våga bredda sin verksamhet genom att erbjuda Parasport under sin flagg. Vi vill via våra idrottskonsulenter och det lokala idrottslivet möjliggöra attraktiva pröva på-verksamheter inom en rad olika sporter.

Individen i Sjuhäradshallen

– Sjuhäradshallen ska vara en trygg arena som välkomnar alla. Vid sidan av idrottsutbudet vill vi också kunna erbjuda praktik och arbetsträning för personer med särskilda behov. Vi vill också involvera dessa personer i idrottsfamiljen på olika sätt samt att få dem att växa genom att erbjuda ledaruppdrag tillsammans med erfarna ledare eller personal. En vision är att människor hittar en passande fritidsaktivitet via sin vistelse hos oss på RF SISU.

Mötesplatsen i Sjuhäradshallen

– Miljön i såväl lounge, konferensrum och tillhörande idrottsytor skall vara inbjudande och locka till både organiserade och spontana möten mellan människor. Vi vill erbjuda föreningsutveckling och utbildning på ”övervåningen” och när det gäller idrottsytorna vill vi ständigt prova nya grepp för att attrahera nya målgrupper. Aktiviteter som idrottsskolor, idrottsfritis, och ”prova på-verksamhet” är något som ska fungera som en dörröppnare för människor med en funktionsnedsättning och i ett nästa steg leda till att man hittar en passande parasportaktivitet.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

KONTAKT