Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 15 juni 2023

RF-SISU Västra Götaland satsar extra mycket på barn- och ungdomsidrott. Detta för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra.

I praktiken innebär det att vi utbildar och arbetar aktivt med föreningar och förbund för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av andra skäl.

Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 25 år. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Här nedan kan du se vår utbildningsfilm om Barnkonventionen som du kan använda i din förening.

Samarbetspartners för barn- och ungdomsidrott

I vårt arbete med barn- och ungdomsidrott samarbetar vi med andra organisationer.

Trygg idrott

Ibland far barn illa på olika sätt inom idrotten, både känslomässigt och kroppsligt. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet för oss på RF-SISU Västra Götaland. Under rubriken Trygg Idrott har vi samlat bra stödfunktioner ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp.

Läs mer om Trygg idrott 

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webbplats

I svensk idrotts verksamhetsidé (i RF:s stadgar) står att vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Där beskrivs också att barnidrott ska utgå från lek.

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Läsa mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets webbplats

Sidan publicerades: 28 september 2022

KONTAKT