Lärande material

Sidan uppdaterades: 9 februari 2023

Det finns en mängd olika material att välja på till lärgruppen. Det finns allt från enklare samtalsunderlag till traditionella böcker men allt mer går också mot digitala lösningar.

En del av studiematerialen är formade mer som samtalsunderlag och är kostnadsfria och enkla för dig att ta del av på idrottensfolkbildning.se.

Andra material som böcker eller utbildningswebbar är förenade med en kostnad men lyssna av med din förenings idrottskonsulent hos oss så kanske kostnaden ryms inom de folkbildningsresurser som kommer föreningen tillgodo om din förening redan bedriver folkbildning tillsammans med oss på RF-SISU. De flesta av dessa material tas fram av idrottens eget förlag - SISU Förlag.

Om SISU Förlag

SISU Förlag är idrottens förlag. Sedan 1992 har förlaget verkat för att utveckla idrotten och förbättra hälsa och livskvalitet hos den breda allmänheten. Det har varit en spännande resa från tryckt media med klassisk bokproduktion till att förlaget nu lägger allt större fokus på digitala lösningar. SISU Förlag tar fram utbildningsmaterial som är tillgängliga och pedagogiska – både i tryckt, digital och blandad form. Allt för att vara med och utveckla idrottens utbildningar.

Sidan publicerades: 30 november 2022