Idrottens folkbildning hjälper människor och föreningar att utvecklas

Sidan uppdaterades: 25 oktober 2023

Våra idrottskonsulenter arbetar tillsammans med dig och din förening för att ni ska kunna utveckla just er förening på bästa sätt. Vi kan arbeta genom att ta små, enkla steg, men även leda mer genomgripande processer för att förankra nya arbetssätt och driva strategiska utvecklingsarbeten.

Genom att länets idrottsföreningar samverkar med oss och rapporterar den utbildnings-/folkbildningsverksamhet som genomförs i föreningen skapar vi underlag för det statliga stödet till länets idrottsrörelse. Det är alltså viktigt att föreningen rapporterar all utbildnings-/folkbildningsverksamhet till oss. Genom det har vi också möjlighet att ge stöd till utbildnings- och utvecklingsinsatser i föreningen.

Folkbildning i idrottsrörelsen

"Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas"

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig, men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap, är centrala.

Folkbildningens verksamhetsformer

Föreningsbesöket - ett första steg mot mer lärande

Genom föreningsbesöket kommer en av våra idrottskonsulenter till föreningens hemmaplan. Tillsammans gör ni en analys av er förening idag och ser vad just ni har för bildnings- och utbildningsbehov. Föreningsbesöket ska ses som starten på ett arbete där individens och föreningens utveckling är drivkraften.

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning.

Läs mer om lärgrupper

Kurs

När du deltar i en kurs finns en fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare, dels erbjuder vi lokalt framtagna kurser i det som som du och din idrottsförening behöver för att utvecklas. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period. Andra är bara ett enstaka tillfälle. Det kan handla om allt från tränarutbildningar, hjärt- och lungräddning, idrottsskador, kost, styrelsearbete, värdskap för funktionärer, föräldrautbildning till utbildningar särskilt riktade till unga ledare.

Kurser anordnas internt i föreningen utifrån behov eller som en idrottsövergripande kurs, öppen för alla att anmäla sig till.

Se hela vårt utbildningsutbud här.

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Västra Götaland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker strukturen och utvecklingen av föreningen/organisationen.

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. Vi har ett brett kontaktnät – låt oss föreslå en passande föreläsare som matchar de behov som er förening har.

Kulturarrangemang

Ibland är det bra att titta vid sidan av idrotten för att väcka inspiration och skapa lärande. Vi kan erbjuda er förening olika typer av kulturarrangemang som ger gemensamma upplevelser, fyller på inspirationen och skapar dialog och engagemang. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans, utställningar etc.

Sidan publicerades: 10 november 2022