Uppdrag och organisation

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. I vårt uppdrag finns också idrottens stludieförbund och ska verka för att bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF).