Nu är det dags att nominera ledamöter till valberedningen för
RF-SISU Västra Götaland

Sidan uppdaterades: 16 december 2022

Lekmannarevisorerna har enligt stadgarna uppdraget att nominera kandidater till ledamöter i Valberedningen och önskar nu få förslag på nomineringar från SDF skriftligen via mail senast 2023-02-01.
Skickas till Carl-Erik Johnsson, carl-erik.johnsson@telia.com.

Enligt stadgarna, har specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO) inom distriktet möjlighet att lämna förslag till Lekmannarevisorerna. Förslag som inkommit från SDF, MO och förslag väckta av Lekmannarevisorerna kommer därefter att granskas.

Lekmannarevisorernas slutliga förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar senast tre veckor före stämman.

Lekmannarevisorerna kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området (en från Göteborgsregionen, en från Fyrbodal, en från Sjuhärad och en från Skaraborg). Valberedningens ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen från vartdera upptagningsområdet.

Val av ordförande på ett år
Jan Andersson, Borås, står EJ till förfogande för omval.

Val av ledamöter på två år
Carina Dannevik, Göteborg, står EJ till förfogande för omval
Jan Björklund, Sjuhärad, står till förfogande till omval
Jessica Larsson, Skaraborg, står till förfogande till omval
Roland Joelsson, Fyrbodal, står EJ till förfogande till omval
Kvarstående ledamöter i valberedningen på ett år
Kenneth Eriksson, Skaraborg
Birgitta Söderberg, Sjuhärad
Anna Johansson, Fyrbodal
Fredrik Andersson, Göteborg

Nomineringarna mailas senast 2023-02-01 till:
Lekmannarevisor Carl-Erik Johnsson, carl-erik.johnsson@telia.com, telefon 070-816 15 51.

Lekmannarevisorer för RF-SISU Västra Götaland består är:
Carl-Erik Johnsson, Borås, telefon 070-816 15 51
Inger Nilsson, Skövde, telefon 070-311 47 41

Sidan publicerades: 16 december 2022

KONTAKT