Lyckad pilotomgång av Parasport School

I samarbete med Skövde kommun och Västra Götalands Parasportförbund har en pilotomgång av projektet Parasport School genomförts. Syftet med projektet är att uppmuntra till fysisk aktivitet, skapa möten mellan deltagarna och föreningsliv, uppmana och stötta föreningar att nå en ny målgrupp samt utveckla och stärka befintlig verksamhet i Parasportföreningar.

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

I samarbete med lokala idrottsföreningar i Skövde har personer med funktionsnedsättning haft möjlighet att, under tio veckor, prova olika idrotter såsom brottning, innebandy, discgolf, tennis och padel. För att skapa inkluderande och trygga miljöer för deltagarna har ledare ifrån föreningarna inledningsvis genomgått utbildningen Parasportens grunder som ger en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport.

- Jag upplevde att deltagarna var positiva till att testa på olika idrotter och jag såg också att de utvecklades under tiden, en deltagare var väldigt tveksam till en början men ville sedan delta fullt ut på aktiviteterna. Föreningarna som vi samarbetat med har också gjort en del insikter under tiden, bland annat att man behöver se över sin anläggning med tanke på tillgänglighet men också att idrotten mycket väl är anpassningsbar för nya målgrupper, säger Margareta Persson, RF-SISU Västra Götaland

Erfarenheterna från pilotomgången tar man med sig i det fortsatta arbetet när Parasport School genomförs i större skala genom finansiering av de fem delregionala hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen. Projektet bygger på samverkan mellan RF-SISU Västra Götaland, Västra Götalands Parasportförbund, kommuner och lokala idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Parasport School

Sidan publicerades: 19 juni 2024