Street Games Academy bjöd in till seminarium för ökad samverkan

RF-SISU Västra Götaland driver tillsammans med regionens universitet och högskolor projektet Street Games Academy med ekonomiskt stöd av Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att utveckla en långsiktig metod där akademin och idrottsrörelsen samarbetar med att använda idrotten som en arena och katalysator för förbättrade studieresultat, få fler att fullfölja sina studier och på sikt bredda rekryteringen till högre utbildning.

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Samverkansaktörer i projektet bjöds in till ett seminarium med syfte att ta del av en halvtidsanalys av projektet och skapa dialog om fortsatt samverkan. På plats fanns representanter från Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, regionpolitiker, tjänstemän från region och kommun samt personer från civilsamhälle, idrottsföreningar och mentorskapsprogram.

”Under seminariet presenterades vad projektet åstadkommit hittills, med framgångsfaktorer och utmaningar men främst ville vi starta en gemensam dialog om hur akademi, civilsamhälle och offentlig sektor tillsammans kan utveckla hållbara modeller som ger ungdomar större möjligheter att lyckas med studier och arbete.” säger Hanna Havstam Ghodrati, projektledare för Street Games Acadamy

På tio platser, i bl.a. Angered (Göteborg), Södra Ryd (Skövde), Kronogården (Trollhättan), Norrby (Borås), genomförs läxläsning i samband med idrottsträningar. Arbetssättet gör att fler ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden ser eftergymnasiala studier som en möjlig väg i livet. En del av Street Games Academy handlar om att hitta en långsiktig lösning/samverkansmodell framåt och seminariet gav en möjlighet för samverkansaktörer att föra en dialog och skapa goda förutsättningar för samsyn och samarbete kring gemensamma utmaningar.

”Det är viktigt att samlas i detta forum, gemensamt med alla aktörer, för att föra en dialog och skapa samsyn. Vi vill göra det idag när det är 1,5 år kvar och inte när projektet är slut. Seminariet visade vilken oerhörd kraft det finns när vi jobbar tillsammans!” menar Hanna Havstam Ghodrati

Här kan du läsa mer om Street Games Academy

Sidan publicerades: 29 april 2024