Foto: Bildbyrån

Elittränarprojektet avrundas

Idag är kvinnor underrepresenterade som elittränare, både inom individuella idrotter och lagidrotter men också som tränare generellt inom idrottsrörelsen. Elittränarprojektet startade 2022 med syfte att öka antalet kvinnliga elittränare samt skapa mötesplatser för kunskapshöjning och möjlighet till att skapa nya kontakter. Projektet har genomförts i samarbete med High Performance Göteborg och nätverket EPOS.

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Genom projektet har regelbundna mötesplatser genomförts, där framstående forskare föreläst. Föreläsningarna har haft olika teman såsom idrottspsykologi, uthållighet och hjärtsäkerhet, hållbara karriärer, jämställdhet, styrketräning där det även lyfts fram hur forskningen går att integrera i praktiken. Majoriteten av deltagarna och föreläsarna har varit kvinnor, detta för att inspirera genom förebilder och främja nätverkandet mellan kvinnliga elittränare över idrottsgränser. Deltagarna har sedan fått dela med sig av reflektioner och egna erfarenheter kring olika områden och presenteras i ett antal utbildningsfilmer.

Ledstjärna för projektet har varit Riksidrottsförbundets mål i Strategi 2025 med fokus på utvecklingsresorna Jämställdhet för en framgångsrik idrott samt Ett stärkt ledarskap. Målet med projektet har varit att stärka elitidrotten i Västra Götaland men likaså barn-, ungdoms- och elitverksamheten i landet som helhet då forskningen och reflektionerna som förmedlas i filmerna är väsentliga för flera målgrupper.

Projektet avrundades med en sista träff den 23 april och kommer leva vidare genom utbildningsfilmerna som går att se via vår Youtubekanal. Den viktiga frågan om att öka antalet kvinnor i elittränarroller är prioriterad och bevakas fortsatt inom High Performance Göteborg samt av vår elitidrottsavdelning.

Här kan du läsa en sammanställning av Elittränarprojektet Pdf, 1 MB.

Sidan publicerades: 29 april 2024