GAIS deltar i projektet Motverka sexuella övergrepp inom idrotten

Under tre timmar utbildade sig styrelseledamöter, tjänstepersoner och ungdomsledare i ämnet motverka sexuella övergrepp. Mixen mellan personer som sätter strategiska riktlinjer i föreningen och de ledare som gör det dagliga ideella arbetet ute på gräset gav en härlig kraft till föreningsutveckling. En känsla av engagemang från många delar av verksamheten i samma fråga.

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

"Vi fick en bra samsyn mellan aktivitetsledare och organisationsledare i vad vi behöver arbeta vidare med för att förebygga och vara förberedda vid olika situationer" menar David Perhed som är styrelseledamot i GAIS.

Under utbildningen problematiserades sexuella övergrepp i en föreningskontext genom frågeställningar som skapade intressanta diskussioner. Från föreningens sida upplevdes att förståelsen för vikten av att arbeta med dessa frågor stärkes.

"Kvällen medförde att klubbens önskemål om att arbeta fram en jämställdhetsstrategi stärkes och det är något som styrelsen tar med sig framåt" säger David Perhed.

Vill er förening vara en del av projektet Motverka sexuella övergrepp inom idrotten? Deltagandet är kostnadsfritt och några föreningsplatser finns kvar. Kontakta projektledare Thomas Gehöör, 0709265894 eller thomas.gehoor@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 26 mars 2024