Utökad satsning ihop med Sparbanksstiftelsen på att få skolbarn i rörelse

Förra året startade projektet Rörelse på rast i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga kommun. Det blev ett lyckat pilotår och Sparbanksstiftelsen Alingsås har nu beslutat att växla upp satsningen till ett flerårigt projekt.

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2023

Rörelse på rast vill uppmuntra till en rörelserik skoldag, med rörelse och socialt umgänge på raster som extra fokus. Projektet strävar också efter att skapa intresse hos barnen att aktivera sig inom föreningsidrotten på fritiden. Målgrupp är elever på skolor i årskurs F-6 i de fyra kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda.

Kraftigt ökad satsning
RF-SISU Västra Götaland har fått uppdraget att driva projektet i samverkan med de kommunala skolförvaltningarna. För finansieringen står Sparbanksstiftelsen Alingsås som inför läsåret skjutit till ytterligare medel – totalt 12,5 miljoner kronor för de kommande två åren. Till detta kan läggas 2,6 miljoner sedan tidigare.

– Vi vill göra skillnad och bidra till ett förändringsarbete kring synen på och vikten av rörelse i skolan, då vi vet att fysisk aktivitet ökar studieron, säger Rebecca Bitto från Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Fler skolor har anslutit
Till förändringarna från förra läsåret hör att antalet projektanställda har gått från fem till elva, samt att de medverkande skolorna uppgår till 20 stycken (sex nya, varav en är en anpassad grundskola). Urvalet av skolor sker i samverkan mellan RF-SISU och respektive kommuners förvaltningschefer. Dessutom är projektet numera indelat i 3 olika etapper.

  • Etapp 1 omfattas till stor del av rastaktiviteter som leds av aktivitetsledare, där varje skola har en rastaktivitet en gång i veckan. Personalen på skolan erbjuds utbildning i rörelseförståelse och en föreningssamverkan med lokala föreningar påbörjas. Tanken är att eleverna ska få testa på så många olika idrotter som möjligt med så låga trösklar som möjligt. Samtidigt skapas förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan skolor och föreningar.
  • Etapp 2 fortsätter med rastaktiviteter och föreningssamverkan precis som i etapp 1 samt att en praktisk utbildning i rörelseförståelse erbjuds för personalen. Det nya är att skolorna går in i ett processarbete för att långsiktigt och systematiskt arbeta med rörelsen under hela skoldagen. Här får skolorna vägledning och stöttning av projektmedarbetarna, vilket också är en ny roll inför det här projektåret.
  • Etapp 3 fokuserar fortsatt på utbildning av personal, processarbete och föreningssamverkan. Skolorna förväntas då leda sina egna rastaktiviteter utan extern personal kring rastverksamheten.

De 14 skolor som gick in i projektet förra året övergår nu till etapp 2, medan de sex nya skolorna under läsåret tar sig an etapp 1.

"Ska bli en naturlig del"
Den stora uppväxlingen av projektet förbättrar möjligheterna att nå goda resultat med verksamheten, tror projektledare Camilla Parkell, RF-SISU Västra Götaland.
– Vi vill att projektet ska bli en naturlig del av skolans verksamhet. Våra erfarenheter från första året är att vi med hjälp av projektet fått fler att röra på sig, vilket vi även hoppas ska avspegla sig i ett bättre studieresultat över tid, säger hon.

Läs mer om Rörelse på rast här

Kontakt (projektledare och medarbetare, RF-SISU Västra Götaland)

Sidan publicerades: 24 oktober 2023