Make a move sprider kunskap och testar nya sätt att utveckla ett rörelserikt samhälle

Make a move är en långsiktig satsning för ökad rörelse och förbättrad hälsa i Västra Götaland. Tillsammans med andra aktörer från olika samhällssektorer sprider vi tillsammans kunskap och skapar konkreta insatser som bidrar till ett mera rörelserikt och hållbart samhälle. Vi testar nya grepp och tar fram goda exempel som visar att det är möjligt och kan sporra fler att följa med.

Sidan uppdaterades: 24 augusti 2023

Satsningen startade hösten 2021 under namnet Region in Movment och har nu bytt namn till Make a move. Satsningen projektleds av RF-SISU Västra Götaland och drivs med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder coaching, utbildningar, föreläsningar och tillgång till kunskap och forskning på området.

Varför gör vi satsningen?
Fysisk aktivitet är en förutsättning för att må bra, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Den stora utmaningen är hur vi skapar förutsättningarna för att alla ska kunna, vilja och våga röra på sig. En av nycklarna stavas physical literacy eller rörelseförståelse. Genom att använda rörelseförståelse som förhållningssätt kan individer och organisationer bidra till ett mer rörelserikt samhälle. Det kan i sin tur påverka hållbar samhällsutveckling, i linje med FN:s agenda 2030.

I vår roll som stödorganisation inom idrottsrörelsen ser RF-SISU Västra Götaland en stor möjlighet att få fler att vilja hålla på med idrott ifall de får en grundläggande fysisk förmåga (och rörelseförståelse) redan tidigt i livet. Det gynnar föreningsidrotten på sikt.

Make a Move har bildat Rörelserådet i Västra Götaland. Det är ett regionalt samarbetsnätverk av organisationer. Rådet fungerar som en referensgrupp där vi utbyter idéer och erfarenheter, delar kunskap, utvecklar konkreta aktiviteter, för upp rörelseförståelse på agendan i den egna sektorn och sprider kännedom kring rörelseförståelse och fysisk aktivitet.

I satsningen ingår två pilotkommuner, Lidköping och Mölndals stad, som vill vara med och utforma och testa nya sätt att utveckla ett rörelserikt samhälle. Deras erfarenheter ska bilda grunden till en modell som kan appliceras på andra platser i landet framöver.

Vad innebär rörelseförståelse (physical literacy)?
Rörelseförståelse är vårt förhållande till rörelse och fysisk aktivitet under hela livet. Människor som har ett positivt förhållande till rörelse och fysisk aktivitet är mer benägna att vara fysiskt aktiva, vilket förbättrar hälsa, välbefinnande och livskvalitet. För att få fler barn, ungdomar och vuxna att vara aktivt delaktiga i samhället är rörelseförståelse en avgörande kunskap.

För mer information
Besök Make a moves hemsida, som fungerar som en kunskapsbank för alla som vill arbeta med rörelseförståelse på något sätt. Här berättar bland annat Julia Hildorzon, projektledare för Make a Move, varför vi måste ta ett nytt grepp om rörelse.

Kika in på projektets hemsida och läs mer här

Sidan publicerades: 24 augusti 2023