Idrotten i Västra Götaland möttes för distriktsstämma

På tisdagen hölls årsmöte för RF-SISU Västra Götaland. Distriktsstämman är idrottsrörelsens högsta beslutande organ på regional nivå. Röstberättigade ombud från olika idrotter såg tillbaka på 2022 och pekade ut gemensam riktning framåt.

Sidan uppdaterades: 13 juni 2023

Tisdagskvällens distriktsstämma genomfördes i konferenslokalerna i Estrad Arena, Alingsås.

Omkring 90 personer, inräknat både ombud (44 st.) och åhörare, hade samlats för att följa beslutsprocessen som gick i en för idrottsrörelsen typisk demokratisk anda.

Östholm vald till ordförande igen
Styrelsens ordförande Christer Östholm, som sedermera omvaldes för ett sjätte år på posten, inledningstalade med blicken både på det gångna året och mot vad som väntar runt hörnet.
– Förra året kom vi ut ur en pandemi och idrotten har kämpat sig tillbaka på ett imponerande sätt. Men vi ser att det finns behov av fortsatt stöd för att laga revorna och komma tillbaka till samma aktivitetsnivåer som före corona.

– Tyvärr verkar samhället nu stå inför nya stora utmaningar med hög inflation och lågkonjunktur vilket slår mot hushållen, föreningarna och deras medlemmar. För RF-SISU som organisation blir därför företrädarrollen ännu viktigare, att lyfta idrottens samhällsnytta i kontakter med kommunerna och regionen.

Medlemmarna bestämmer
RF-SISU Västra Götaland har, som Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, till uppgift att företräda, samordna och stödja respektive utbilda och utveckla föreningsidrotten i distriktet. Organisationens medlemmar består av en mängd specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som representerar sina olika idrotter. Därtill finns ytterligare några medlemsorganisationer (MO.) Hela röstlängden hittas här.

Medlemmarna utser ombud som får rösta under årsmötet och det är de som beslutar om frågor som rör ansvarsfrihet, stadgar, motioner, styrelsens sammansättning med mera. Kort sagt pekar de ut inriktningen för det gemensamma arbetet inom den regionala och lokala idrottsrörelsen.

Kontinuitet bland de förtroendevalda
Under årsmötesförhandlingarna i Alingsås behandlades bland annat årsberättelsen för 2022 och verksamhetsinriktningen för kommande år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och stämman utsåg förtroendevalda till styrelse och valberedning tillika lekmannarevisorer.

Alla personval blev enligt valberedningens förslag. Enda förändringen i styrelsen är att Helga Valdimarsdottir (Göteborg) blir ny ledamot sedan Ewa Linderholm Widell valt att inte ställa upp för omval.

Trotjänare prisades
Under kvällen delades också distriktets finaste utmärkelse, RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken, ut till tre lokala idrottsledare: Arne Johansson (Vårgårda), Tord Ivarsson (Lidköping) samt Sten-Erik Olsén (Lidköping). Förtjänsttecknet kan ges till personer som ”i framträdande funktion aktivt arbetat inom förbund eller förening i minst 25 år i distriktet”.

Mötesordförande var Julia Ryding, till vardags klubbchef för Alingsås HK.


Styrelsens sammansättning efter årsmötet:

Christer Östholm, ordförande

Per Ekberg, vice ordf. (Skaraborg)

Annette Svensson, ledamot (Skaraborg)

Göran Nyberg, ledamot (Sjuhärad)

Sara Eriksson, ledamot (Sjuhärad)

Patricia Daoud, ledamot (Fyrbodal)

Mats Blom, ledamot (Fyrbodal)

Kristina Engberg, vice ordf. (Göteborgsregionen)

Lars Sundling, ledamot (Göteborgsregionen)

Bert Andersson, ledamot (Göteborgsregionen)

Helga Valdimarsdottir, ledamot (Göteborgsregionen)

Stadgarna reglerar att styrelsen ska bestå av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män).


Samtliga årsmöteshandlingar nås via den här länken.


Frågor besvaras av:

Christer Östholm, ordförande, tel. 0704-18 38 10

Oskar Wiklund, distriktsidrottschef, tel. 0709-26 58 46

Sidan publicerades: 18 april 2023