Elstöd till föreningar – regeringens förslag

Regeringen har presenterat nya detaljer kring elstödet till företag och föreningar. Ett förslag har skickats på remiss. Stödet ska kunna sökas från 30 maj givet att EU-kommissionen godkänner ansökan.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2023

Det föreslagna elstödet omfattar företag och organisationer, exempelvis föreningar och registrerade trossamfund, i de två sydligaste elområdena, elområde 3 och 4. Även kommuner och regioner i dessa elområden omfattas.

Retroaktivt stöd
Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022.

Idrottsrörelsen väntar på besked
Förslaget har varit ute på remiss och Riksidrottsförbundet (RF) väntar nu på beslut från regeringen.

När beslut väl är taget ska RF återkomma med mer information om vad föreningar behöver tänka på gällande ansökan med mera.

 

Läs mer på regeringen.se

Sidan publicerades: 24 februari 2023