Tips för dig som ska besöka Träffpunkt idrott (7-9 mars)

RF-SISU Västra Götaland ser framemot Träffpunkt idrott 2023! Vi medverkar i flera programpunkter på konferensen, som är en mötesplats för alla som verkar inom idrotts- och fritidssektorn.

Sidan uppdaterades: 17 februari 2023

Träffpunkt idrott är tillbaka efter tre års uppehåll på grund av coronapandemin. Den 7-9 mars öppnas åter portarna till Svenska Mässan i Göteborg för alla som intresseras av det mest aktuella inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa.

På schemat för konferensen kryllar det av spännande föreläsningar, seminarier och samtal.

RF-SISU Västra Götaland finns med som anordnare av två programpunkter och vi hälsar särskilt välkomna att komma dit för att lyssna – och träffa oss.

Tisdag 7 mars kl 13:15-14:00
Ett rörelserikt samhälle med Physical literacy som ledstjärna
Anställda från RF-SISU diskuterar med sakkunniga gäster om ”physical literacy” (rörelserikedom) och möjligheterna att skapa ett samhälle som främjar mer fysisk aktivitet än idag.
LÄS MER - till programinnehållet

Torsdag 9 mars kl 15:15-16:00
Borås Stad och idrottsrörelsens arbete med inkludering
Många kommuner gör idag särskilda satsningar för att stärka föreningslivet och öka idrottandet i utsatta områden. När samhället förändras behövs också nya sätt att arbeta.
LÄS MER – till programinnehållet

LÄNKAR:

Om Träffpunkt idrott

Konferensprogrammet

Anmälan

Sidan publicerades: 17 februari 2023