Styrelse, valberedning och revisorer

Sidan uppdaterades: 24 april 2024

Vår styrelse består av en ordförande och tio ledamöter som har rekryterats utifrån delregionerna Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Även valberedningen har rekryterats utifrån delregionerna.


Distriktsstyrelsen

Hedersordförande/ledamöter

Ordförande Solveig Sundeqvist, Skövde
Ledamot Karl-Eric Bohman, Lidköping, Ledamot Anita Zetterman, Borås

Valberedningen

Revisorer

Sidan publicerades: 16 november 2022