Digital: Styrelsens roll och ansvar

Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Ur innehållet: Stadgarna - ett medlemsavtal, de olika föreningsorganen, att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna? Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret, revisorns resp valberedningens roll, medlemsengagemang, årsmöte - genomgång, kultur och värderingar, hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt? Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

torsdag 11 april 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 19 juni 2023