Osynliga funktionsnedsättningar, Tidaholm

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Sidan uppdaterades: 8 februari 2023

Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

Plats:

Rosenbergshallens teorisal, Tidaholm

Datum:

onsdag 29 mars 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Sidan publicerades: 8 februari 2023