Digital: Revisorns viktiga arbete

För dig som är revisor i en förening eller vill ha koll på vad en revisor bör göra. Revisorn granskar styrelsens arbete och är aktiv under hela verksamhetsåret. Kontrollerar att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt och håller koll på de ekonomiska rapporterna, bokföringen och verifikationerna och hur dessa förhåller sig till budgeten. En revisor bör också följa upp de ekonomiska rutinerna, läser protokoll och granskar de beslut som har fattats.

Sidan uppdaterades: 29 januari 2024

Utbildare är Martin Pernheim som har jobbat ca 30 år på Skatteverket som skatteinformatör. Inom idrotten har han sitt stora engagemang inom judon och idrottsrörelsen har han hjälpt med utbildning under många år. Martin kommer både att kunna hjälpa er med de avancerade frågor ni vill ha svar på men också ge er som behöver en grund att stå på.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

torsdag 23 maj 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 12 januari 2023