Digital: Revisorns viktiga arbete

För dig som är revisor i en förening eller vill ha koll på vad en revisor bör göra.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Revisorns granskar styrelsens arbete och är aktiv under hela verksamhetsåret. Kontrollerar att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt och håller koll på de ekonomiska rapporterna, bokföringen och verifikationerna och hur dessa förhåller sig till budgeten. En revisor bör också följa upp de ekonomiska rutinerna, läser protokoll och granskar de beslut som har fattats.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

tisdag 19 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 12 januari 2023