Digital: Hållbar sponsring - en introduktion

Hur tänker sponsorer kring motiv och drivkrafter till att sponsra idag? Vi presenterar motiv som sponsorer efterfrågar och ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap. Vi går också igenom vilka kommersiella värden som ni som förening kan erbjuda en sponsor.

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Är du ansvarig för er förenings sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på din kunskap. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet i ditt arbete.

Plats:

Digitalt via länk

Datum:

torsdag 30 mars 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 25 november 2022