Utmärkelser

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024

RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken

RF-SISU Västra Götaland delar vartannat år ut förtjänsttecken till person som i framträdande funktion* aktivt arbetat inom förbund eller förening i minst 25 år i distriktet. Utdelning av förtjänsttecken sker vid ordinarie distriktsstämma under april månad.

*med ”framträdande funktion” menas styrelseuppdrag eller styrelseuppdrag i sektion (vid flersektionsförening). Utmärkelsen kan inte ges till kanslist eller tränare.

Förslag till utdelning av utmärkelsen kan avges av styrelser i förbund eller förening.

Ansökan skickas in senast den 28 februari 2026 på särskild ansökningsblankett till lena.ivarsson@rfsisu.se eller RF-SISU Västra Götaland, Gustav Adolfs gata 49, 549 54 Skövde.

RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken 2024
Roy Olausson, Trollhättan (Bild ovan)
Mikael Eriksson, Falköping

RF:s förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Nästa ansökningstillfälle är hösten 2024.

Mottagare av RF:s förtjänsttecken 2023 Pdf, 130 kB.

Läs mer om RF:s förtjänsttecken på RF:s webbplats


Sidan publicerades: 11 oktober 2022

KONTAKT