Karl Frithiofsons Stiftelse

Sidan uppdaterades: 14 mars 2024

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte och utan begränsning till vissa personer och grupper, främja en stark och sund utveckling av barn- och ungdomsidrotten i gamla Skaraborgs län, främst genom stipendier till utbildning och utveckling av ungdomsledare.

Föreningar kan exempelvis söka för kurser och seminarier i syfte att utveckla nya och befintliga ungdomsledare. Alla föreningar inom gamla Skaraborgs län som bedriver ungdomsidrott kan ansöka om medel. Avser kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Årligen delar stiftelsen ut ca 60 000 kronor. Utdelning av stipendierna sker på tid och plats som bestäms av stiftelsens styrelse.

Kriterier för erhållande av stipendier

Ledarutveckling
Stipendier kan sökas för en medveten rekrytering och utbildning av ungdomsledare. Särskild vikt läggs på utbildning avseende flickor och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Jämställdhet
Stipendier kan sökas för utveckling av verksamhetsutbud som tar hänsyn till flickor och pojkars skilda behov och önskemål.

Föreningsutveckling
Stipendier kan sökas för utveckling av barn- och ungdomsidrotten genom nytänkande, breddad verksamhet och lyhördhet för aktuella trender som lockar nya grupper av barn och ungdomar till verksamheten.

Övrigt
Stipendier kan även sökas för att på annat sätt stödja och främja en stark och sund utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningar.

OBS! Ansökningar om stipendier för inköp av utrustning, material, etc beviljas ej.

Ansökan

Ansökan skickas in senast den 31 januari årligen på särskild ansökningsblankett till lena.ivarsson@rfsisu.se eller
Lena Ivarsson, RF-SISU Västra Götaland, Gustav Adolfs gata 49, 549 54 Skövde.


Sidan publicerades: 11 oktober 2022

KONTAKT