Föreningsbesöket – starten på samverkan med oss

Sidan uppdaterades: 2 december 2022

Vare sig ni vill skapa engagemang, få fler ledare, jobba med styrelseutveckling – eller något helt annat – så är föreningsbesöket en bra start. Det är där samverkan med oss tar sin början. Vi kommer till er, utan kostnad, för att göra en plan utifrån era behov.

Varje idrottförening och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) får en idrottskonsulent kopplad till sig när man samarbetar med oss. Det är idrottskonsulenten som du vänder dig till när du har frågor rörande verksamheten. Tillsammans med din förening så kan vi hjälpa dig att genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet!

Vi besöker er

Centralt i en idrottskonsulents arbete är att besöka er för att vara ett stöd i ert föreningsutvecklings- och folkbildningsarbete. Besöket kan se ut på olika sätt och fylla olika funktioner, bland annat kan vi agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån föreningens egna önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov eller hjälpa till vid ansökan om projektstöd eller andra ekonomiska bidrag idrottsrörelsen erbjuder.

Ett föreningsbesök kan ske med många olika personer och grupper i föreningen:

  • en utsedd kontaktperson till RF-SISU Västra Götaland
  • ordförande, anställda eller någon annan i föreningen
  • kommittéer, arbetsgrupper, tränargrupper med flera
  • ett besök på ett styrelsemöte där vi informerar kort och framför allt deltar på mötet, för att informera oss om läget i föreningens verksamhet

Vår intention med föreningsbesöken kan vara flera:

  • utifrån behov starta olika utbildningsinsatser i föreningen
  • utifrån ett nuläge ta fram en utbildningsplan för ett eller flera kvartal
  • följa upp och utvärdera pågående utbildningsverksamhet, starta ny utbildningsverksamhet
  • lära känna föreningens verksamhet, stärka samverkan och relationer
  • ge tips och stöd kring finansiering t ex Idrottslyftet, projektstöd, kommunala bidrag med mera

Föreningens behov styr

Föreningsbesöket kan på många sätt bli föreningens nystart på året. Ett besök då man rätar ut frågetecken, kollar nuläge och drar upp planer för året som kommer. Exakt hur man formar ett föreningsbesök beror förstås på många olika faktorer. Föreningens storlek, hur mycket föreningen brukar samarbete med RF-SISU Västra Götaland och vilka utmaningar som just det året finns på kartan. Vissa föreningar har bara ett besök per år medan andra brukar planera in flera träffar med karaktären av föreningsbesök.

Struktur för året

Oavsett antal besök per år brukar idrottskonsulenterna tillsammans med föreningen försöka skapa en struktur för resten av året under första träffen. Man kanske drar upp riktlinjerna för vilka utbildningar man behöver genomföra under året, hur folkbildningen ska se ut och fördelas samtidigt som man pratar om och planerar för andra eventuella punktinsatser som ska genomföras. Det kan också vara så att föreningen behöver hjälp och stöttning vid ansökan av projektstöd eller andra ekonomiska bidrag. Oavsett hur mycket samverkan föreningen brukar ha tillsammans med RF-SISU Västra Götaland är det alltid föreningens behov som styr vad som ska göras och i vilken omfattning.

Hur gör man för att samarbeta med RF-SISU Västra Götaland?

Ring eller maila till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter.

Här hittar du din idrottskonsulenter.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022