LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler, ta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent.

Så söker du LOK-stöd

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline.

Inloggning på IdrottOnline via Freja+

För att skydda idrottsrörelsens uppgifter har säkerheten i IdrottOnline höjts och Freja+ har aktiverats vid inloggning.

Freja+ har aktiveras för de med rollerna huvudadministratör, klubbadministratör och förbundsadministratör i IdrottOnline. I förlängningen kommer alla roller som kommer åt och kan ändra personuppgifter i IdrottOnline att omfattas.

Läs mer om säker inloggning med Freja+ på RF:s webbplats

Sista ansökningsdag

Ansökan för våren (1/1-30/6: 25 augusti
Ansökan för hösten (1/7-31/12): 25 februari

För ansökan som inkommer efters sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Digital närvaroregistrering

Föreningar måste, för att kunna söka LOK-stöd, närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Föreningar kan även välja att använda någon av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Läs mer om digital närvaroregistrering på RF:s webbplats.

 

Sidan publicerades: 4 oktober 2022

KONTAKT

Nya LOK-stödsregler

Den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödregler.

Läs mer om reglerna på RF:s webbplats!