Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 13 september 2023

Alltför många barn och ungdomar når inte upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Riksidrottsförbundets uppdrag

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att Riksidrottsförbundet ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Vad innebär det att vara en del av rörelsesatsningen i Västmanland?


Oilka steg inom satsningen (ett läsår)

  1. Introduktionsträff
  2. Uppstart med basutbildning för hela skolans personal.
  3. Processtart -Träff med ledningen för genomgång av handlingsplan och planering av fortsättningsutbildning och föreningssamverkan.
  4. Föreningssamverkan och fortsättningsutbildning genomförs på skolan. Målsättningen är att skolor i satsningen ska få besök av minst två föreningar per år.
  5. Uppföljning
  6. Utvärdering

Sidan publicerades: 7 december 2022

Kontakt

Kim Petersohn Esentals

Idrottskonsulent

010-476 48 21

Bowling, E-sport, segling, issegling, frisbee/discgolf, klättring, golf.
Kontaktperson: Rörelsesatsning i skolan/Idrottens dag
Utbildare: Rörelseförståelse

Kontakt

Elin Blomqvist

Idrottskonsulent

010-476 48 19

Rörelsesatsningen i skolan
Idrott 65+

Lek med rörelseförståelse

Är du nyfiken på vad rörelseförståelse är? Vill du få inspiration till att få fler att vilja röra sig? Köp häftet "Lek med röreslseförståelse" hos SISU Förlag.