Utmärkelser och förtjänsttecken

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västmanlands utmärkelser

Utmärkelsernas omfattning

 1. Till specialdistriktsförbund och föreningar inom distriktet:
  Förtjänstplakett i brons, silver , guld och monterad guld.
 1. Till förtjänta idrottsledare inom distriktet:
  Förtjänsttecken i silver och guld.
  Förtjänstmedalj i silver och guld.
 1. Till idrottsledare och idrottsorganisationer utom distriktet samt till enskild person eller organisation som inte är knuten till rörelsen.
  Minnesplakett i brons, silver och guld.

Regler för utdelning av utmärkelser

Förtjänstplakett

Tilldelas som regel ansluten organisation i brons vid 25-, i silver vid 40-, i guld vid 50-årsjubileum samt monterad guld vid 75-, 80-, 90- och l00-årsjubileum.

RF-SISU Västmanlands styrelse beslutar om utdelning av högsta valör av förtjänstplaket, i övrigt av handläggare på kansliet.

Förtjänsttecken i silver

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken under minst 10 år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för västmanländsk idrott.

Handläggare på RF-SISU Västmanlands kansli beslutar om utdelning av förtjänsttecken i silver.

Förtjänsttecken i guld

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken under minst 15 år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för västmanländsk idrott.

Handläggare på RF-SISU Västmanlands kansli beslutar om utdelning av förtjänsttecken i guld.

Förtjänstmedalj i silver

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken i princip tidigare uppfyllt fordringarna för förtjänsttecknet i guld, samt därefter på ett förtjänstfullt sätt under en följd av år arbetat för den västmanländska idrottens utveckling och förkovran.

Handläggare på RF-SISU Västmanlands kansli beslutar om utdelning av förtjänstmedalj i silver.

Förtjänstmedalj i guld

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken företrädesvis inom distriktets centrala ledning på ett synnerligen förtjänstfullt sätt under en följd av år arbetat för den västmanländska idrottens utveckling och förkovran. Innehavare av förtjänstmedalj i guld skall erhålla ligitimationskort, vilket berättigar till fritt inträde, med de inskränkningar som fastställts i Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, till av RF-SISU Västmanland och till detta anslutna organisationer anordnade tävlingar och uppvisningar i idrott.

RF-SISU Västmanlands styrelse beslutar om utdelning av förtjänstmedalj i guld.

Minnesplakett i brons, silver, guld

Kan tilldelas idrottsledare eller idrottsorganisation utom distriktet. Plaketten kan också tilldelas enskild person eller organisation, som utan att vara knuten till idrottsrörelsen, givit den västmanländska idrotten värdefullt stöd och därför anses böra ihågkommas.

RF-SISU Västmanlands beslutar om utdelning av minnesplakett

Ansökan

Ansökan om utmärkelser skall, på fastställt datum vederbörligen i ifyllt formulär, vara förbundskansliet tillhanda senast två månader före utdelningsdatum. Formuläret rekvireras från förbundskansliet.

Ansökan insändes till:
RF-SISU Västmanland, Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås.

Information

För ytterligare information kontakta
Kristin Pleick, kristin.pleick@rfsisu.se, 010-476 48 40

Regler för utdelning av utmärkelser aktiva

Förtjänstplakett

Plakett i brons kan tilldelas aktiv idrottsutövare som deltagit i SM vid 5 tillfällen, i silver vid 10 tillfällen, i guld vid 12 tillfällen samt monterad guld vid 15 tillfällen och tagit medalj vid minst ett av dessa tillfällen.

Förtjänsttecken i silver

Kan tilldelas aktiv utövare inom distriktet, vilken under minst 5 gånger representerat västmanländsk idrott och Sverige vid NM samt tagit guldmedalj vid minst ett av dessa tillfällen.

Förtjänsttecken i guld

Kan tilldelas aktiv utövare inom distriktet, vilken under minst 3 gånger representerat västmanländsk idrott och Sverige vid EM samt tagit guldmedalj vid minst ett av dessa tillfällen.

Förtjänstmedalj i silver

Kan tilldelas aktiv utövare inom distriktet, vilken under minst 3 gånger representerat västmanländsk idrott och Sverige vid VM och/eller OS samt tagit medalj vid minst ett av dessa tillfällen.

Förtjänstmedalj i guld

Kan tilldelas aktiv utövare inom distriktet, vilken under minst 5 gånger representerat västmanländsk idrott och Sverige vid VM och/eller OS samt tagit guldmedalj vid minst ett av dessa tillfällen. Innehavare av förtjänstmedalj i guld skall erhålla legitimationskort, vilket berättigar till fritt inträde, med de inskränkningar som fastställts i Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, till av RF-SISU Västmanland och till detta anslutna organisationer anordnade tävlingar och uppvisningar i idrott.

Ansökan

Ansökan om utmärkelser görs av respektive förening eller SDF på fastställt formulär och skall vara förbundskansliet tillhanda senast två månader före utdelningsdatum.
RF-SISU Västmanlands styrelse beslutar om utmärkelserna.

Ansökan insändes till RF-SISU Västmanland, Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås.

Ansökningsblanketter

Ansökan utmärkelser förening Pdf, 55 kB.

Ansökan utmärkelser Pdf, 130 kB.


Sidan publicerades: 18 november 2022