Renoveringsbehov utmanar idrottsrörelsen

Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar utgör en allt större utmaning för idrottsföreningar och kommuner över hela landet, inklusive Västmanland. Inflationen och de stigande energikostnaderna har förvärrat situationen.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024

Ett exempel på detta framkom i VLT den 16 maj 2024, där det nämndes att nedstängning av anläggningar kan bli en framtida verklighet i Västerås.

Bara en vecka senare, den 22 maj, belystes återigen problem med dränering och lösa skarvar i konstgräsmattan på Hamre IP. Dessa är bara två av många exempel där idrotten och dess utövare riskerar att drabbas.

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för föreningslivets verksamhet och för våra barn och ungdomar. Att vara del av en idrottsförening främjar både fysisk och psykisk hälsa, och idrottsplatserna fungerar som samlingsplatser där människor kan interagera och bygga gemenskap.

Efter utmanande år med pandemin ser idrottsrörelsen äntligen ljuset i slutet av tunneln och en stark återhämtning bland de yngre barnen. Här är ändamålsenliga idrottsytor helt avgörande för att få dem att stanna kvar och bygga en stark framtid. Tyvärr riskerar vi i stället att förlora många ytor på grund av eftersatt renovering, upprustning och ökade kostnader. De investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har varit avgörande för idrottsrörelsens utveckling. Nu, ett halvt sekel senare, är det många platser som behöver renoveras och byggas om för att möta dagens efterfrågan.

Den 23 april lyfte Västmanlands Television det övergripande behovet av träningstider och anläggningar i länet där nästan hälften av de idrottsföreningar som svarade på Riksidrottsförbundets anläggningsenkät 2022 rapporterade att de har ett stort renoveringsbehov. Behoven varierar, från läckande tak och dålig ventilation till avstängda omklädningsrum och brist på toaletter. Var fjärde förening tvingas på grund av detta säga nej till nya medlemmar. Det är tydligt att det krävs mer resurser från både kommuner och staten för att göra en verklig skillnad. Frågan är vad som blir dyrast på lång sikt? Att investera nu eller vänta ytterligare med risk för en försämrad folkhälsa och minskade idrottsaktiviteter i föreningslivet.

Därför uppmanar RF-SISU Västmanland kommunerna i Västmanland att:

  • Genomföra en nulägesanalys av alla idrottsanläggningar, både kommunala och föreningsägda.
  • Utarbeta en långsiktig plan för alla anläggningar och idrottsmiljöer.
  • Avsätta resurser för att säkerställa att idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas och inte avvecklas.
  • Se renovering ur ett hållbarhetsperspektiv och bygga om i stället för att bygga nytt.
  • Fortsätta se RF-SISU Västmanland som en resurs och ett bollplank i arbetet med plats för idrott.

Jan Andersson, ordförande RF-SISU Västmanland
Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland
Oscar Uusitalo, ansvarig anläggningsfrågor RF-SISU Västmanland

Sidan publicerades: 27 maj 2024