Mälardalens universitet blir nytt lärosäte för elitidrott

Riksidrottsförbundet har beslutat att ge Mälardalens universitet möjligheten att bli ett nytt Elitidrottsvänligt lärosäte för perioden 2024–2026. "Vi är oerhört glada åt beslutet att Mälardalens universitet återigen blir ett Elitidrottsvänligt lärosäte. Det möjliggör en förstärkning av en bra utvecklingsmiljö för elitidrotten i regionen", säger Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland.

Sidan uppdaterades: 19 februari 2024

- Den svenska elitidrottsmodellen vilar på dubbla karriärer, att kombinera elitidrott med studier eller arbete och det är även en betydelsefull del i det nya svenska Elitidrottsprogrammet Elitidrott2030. Vi vill bedriva en socialt ansvarstagande elitidrott. Det handlar om att se elitidrotten som en del av en hel livskarriär. Vi välkomnar att Mälardalens universitet önskar att bli ett Elitidrottsvänligt lärosäte som möjliggör för elitidrottare att få anpassade studier, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Ett lokalt utvecklingsarbete har genomförts mellan Mälardalens universitet, RF-SISU Västmanland och RF-SISU Sörmland, kommuner, regioner, Västerås Idrottsallians samt med representation från regionens elitidrottsföreningar.

En förstärkning av en bra utvecklingsmiljö för elitidrotten

- Vi vill ge studenter som utövar elitidrott möjlighet att kunna satsa på två karriärer. För oss handlar Elitidrottsvänligt lärosäte, inte bara om att erbjuda anpassad utbildning till elitsatsande studenter. Vi vill även skapa engagemang runt idrott på våra campus och tillsammans med föreningar i våra universitetsstäder, säger Martin Hellström, rektor vid Mälardalens universitet

.- Vi är oerhört glada åt beslutet att Mälardalens universitet återigen blir ett Elitidrottsvänligt lärosäte. Det möjliggör en förstärkning av en bra utvecklingsmiljö för elitidrotten i regionen. Framtidens idrottslösningar handlar om ett bra samarbete mellan olika organisationer, säger Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland.

Bra för Västerås både som idrotts-och universitetsstad

Riksidrottsförbundet har samarbetsavtal med 22 lärosäten som täcker större delen av Sverige. Vart fjärde år görs en ny dimensionering med utnämningar av Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Över 800 elitidrottare återfinns på dessa lärosäten. De ges en unik möjlighet att kombinera elitidrott med studier.

- Detta är så glädjande och det är ett fantastiskt mervärde både för våra idrottare, våra idrottsföreningar och för vårt näringsliv. Vi ser också hur viktigt det gemensamma arbetet är och vikten av strategiskt arbete från oss olika aktörer där samverkan är helt avgörande för att lyckas, säger Maria Engelfeldt, verksamhetschef idrott och friluftsliv på Västerås Stad.

- Det är otroligt glädjande att MDU åter blir ett elitidrottsvänligt lärosäte! Det är bra för Västerås både som idrotts-och universitetsstad att våra elitklubbar kan behålla och rekrytera spelare eller individuella idrottare och det är viktigt att man som elitidrottare har möjlighet att satsa på dubbla karriärer, säger Vicki Skure-Eriksson, (C) ordförande i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Den svenska idrottsrörelsens samarbete med det svenska utbildningssystemet har visat sig vara en stor framgångsfaktor. Det började med utvecklingen av ett nationellt Riksidrottsgymnasiesystem redan på 70-talet och sedan 2015 finns ett väl utvecklat eftergymnasialt system.

Mer information om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten (länk)

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet
076-344 50 60
anna.iwarsson@rfsisu.se

Martin Hellström
Rektor Mälardalens universitet
021-10 13 53
e-post: rektor@mdu.se

Jessika Hedén
Pressansvarig Mälardalens universitet
073-662 07 45
e-post: jessika.heden@mdu.se

Kristin Pleick
Distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland
mobil: 070-2748487
e-post: kristin.pleick@rfsisu.se

Jörgen Hedberg
Distriktsidrottschef RF-SISU Sörmland
mobil: 070-3075245
e-post: jorgen.hedberg@rfsisu.se

Maria Engelfeldt
Verksamhetschef Idrott och friluftsliv, Västerås Stad
mobil: 076-5691963
e-post: maria.engelfeldt@vasteras.se

Kent Lindahl
Ansvarig RIU/EVL Riksidrottsförbundet
070-337 55 26
kent.lindahl@rfsisu.se

FAKTA:
Riksidrottsuniversitet:
Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:
1. Särskilda utbildningssatsningar. 2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier.3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott.4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning.

Elitidrottsvänliga lärosäten: Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassade studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.Sidan publicerades: 2 februari 2024