Idrott 65+

Idrottsföreningar i Västmanland har möjlighet att söka projektstöd för att utveckla sin verksamhet för målgruppen personer 65 år och äldre (65+).

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2023

Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen. Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet men också till ett positivt socialt sammanhang.

Därför arbetar RF-SISU Västmanland aktivt för att skapa förutsättningar för idrott hela livet.

Två huvudområden är möjliga att söka stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Har er idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+ är ni varmt välkomna att kontakta oss på RF-SISU Västmanland för fortsatt dialog.

Alla ansökningar görs i dialog med föreningens idrottskonsulent -
Hitta er idrottskonsulent här

Läs mer om idrott 65+ här

Sidan publicerades: 26 oktober 2023